BUSINESS DUITS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Internationale marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands en Duits
Titularis Lodewijk DE WILDE
Referentie RYIMAR01K00003
 
Trefwoorden
Business Duits, IWETO-code: h530 Duitse taal en letterkunde

Doelstellingen
Voldoende zakelijk Duits leren om zich in een zakelijke omgeving verstaanbaar te maken, b.v. in telefoongesprekken en brieven.

Leerinhoud
Communicatieve aanpak met nodige aandacht voor de grammaticale onderbouw

Verder uitdiepen van basiswoordenschat
Economische basiswoordenschat

Communicatieve vaardigheden :
 • rollenspel
 • telefoon
 • e-mail bericht opstellen / fax
 • gesprekken
 • gebruik van audio materiaal (cassette, video met native taalgebruik)
 • telefoongesprek
 • verkoopsgeprek
 • presentatie
 • brief (sollicitatie, aanvraag om informatie, reservatie/annulatie…)
Socio-economische en geografische aspecten (Duitsland en de Duitstalige wereld)

Persoonlijk werk - raadplegen van bronnen (Internet, pers…)

Uitdiepen van de essentiële grammatica nodig voor het functioneren in de doeltaal (werkwoord, syntax…)

Specifieke woordenschat: thematisch
 • verkoop, marketing, reclame
 • tewerkstelling
 • bank
 • beurs
 • verzekering...


Begincompetenties
De student moet een minimum kennis bezitten van het Duits: algemene woordenschat en grammatica op het niveau van elementaire kennis

Eindcompetenties
Kennis:
Algemeen:
 • basiskennis Duits
Beroepsgericht:
 • Kennis van de Duitse taal om in een zakelijke omgeving te functioneren
Vaardigheden

De student moet in staat zijn in bedrijfsgerichte situaties (zowel schriftelijk als mondeling) de vereiste zelfredzaamheid aan de dag te leggen.
Algemeen:
 • communicatieve vaardigheden
 • selecteren en verwerken van informatie
Beroepsgericht:
 • beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden
Attitudes:
Algemeen:
 • creativiteit
 • gedrevenheid
 • leergieringheid
 • zin voor initiatief
 • zelfstandigheid
 • zelfredzaamheid
 • assertiviteit
Beroepsgericht :
 • empathie
 • assertiviteit
 • leergierigheid


Leermaterialen
Handboek - syllabus - variabele kopieën - materiaal webpagina docent

Studiekosten
Alle studiematerialen aan gangbare prijs

Studiebegeleiding
Voortdurende feedback - De gemotiveerde student kan te allen tijde bij de docent (binnen en buiten de lesuren) om vragen te stellen en problemen voor te leggen.

Onderwijsvormen
leergesprek - oefeningen zelfstandig voor bereiden + klassikaal + feedback

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70% en mondeling examen 30%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijke xamen 70% en mondeling examen 30%


OP-leden