BUSINESS ENGELS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Internationale marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Engels
Titularis Annie VAN WANSEELE
Referentie RYIMAR01K00002
 
Trefwoorden
Business Engels, IWETO-code: h570 Engelse taal en letterkunde

Doelstellingen
De studenten vertrouwd maken met de terminologie die in het Engels gehanteerd wordt in de internationale handel. De actieve toepassing van die terminologie in relevante schriftelijke en mondelinge zakelijke communicatie zoals die zich in de praktijk voordoet. De inoefening van communicatieve vaardigheden - in het bijzonder mondelinge taalbeheersing - in de context van het internationale zakenleven en de globalisering. Op het vlak van attitudes is het vooral de bedoeling dat de student zich zelfzekerder voelt bij het gebruik van het Engels in bedrijfssituaties.

Leerinhoud
Volgende onderwerpen komen aan bod (de lijst is niet exhaustief en kan aangepast worden naargelang de achtergrond en de wensen van de studenten ): productbeschrijving, productvoorstelling, bedrijfspresentatie, verkoopgesprek, verkoopbrief, offerte, bestelling, verkoopsvoorwaarden, vervoer, klachten, klantenrelaties, bedrijfscultuur, economische actualiteit.

De cursus is thematisch opgebouwd. Op verzoek kunnen studenten een pakket krijgen ter opfrissing van Engelse grammatica met modeloplossingen. De nadruk ligt altijd op het functioneren van de student in de bedrijfswereld en op het praktische en adequate gebruik van het Engels.

Begincompetenties
Beheersing van het algemeen Engels - minimaal op niveau van eindtermen secundair onderwijs.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:
 • kennis van de Engelse taal om het Engels te gebruiken in bedrijfssituaties
 • Kennis van de moedertaal en Engels
Vaardigheden:
Algemeen:
 • Stressbestendigheid
 • Communicatieve vaardigheden in het Engels
Beroepsgericht:
 • Kwaliteitsbewust
 • Beschikken over de nodige sociale vaardigheden
 • Beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden
Attitudes:
Algemeen:
 • Creativiteit
Beroepsgericht:
 • Empathie
 • Assertiviteit
 • Zin voor samenwerking
 • Leergierigheid


Leermaterialen
Syllabus met werkbladen
Handboek : Bill Mascull, Business Vocabulary in Use (Cambridge U. Press, 2002)

Studiekosten
Syllabus tegen gangbare prijs Hogeschool Gent
Handboek : ongeveer 20 euro

Studiebegeleiding
Extra oefeningen basisgrammatica en woordenschat zijn ter beschikking op verzoek

Onderwijsvormen
De cursus is opgevat als een workshop en daarom is de aanwezigheid en de actieve participatie van elke student vereist.
De student zal zowel individuele opdrachten voorbereiden als deelnemen aan groepsopdrachten zoals improvisatieoefeningen, rollenspel etc. Typische opdrachten zijn ondermeer een product en / of bedrijfspresentatie, oplossing zoeken voor een klacht en daarover telefoneren, zoekopdracht op het internet (webquest), rapporteren over economische actualiteit, klassegesprek over aspecten van het zakenleven.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie 50% en schriftelijk examen 50%
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen


OP-leden