BUSINESS FRANS
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Internationale marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Frans
Titularis Marianne VAN CAUWENBERGHE
Referentie RYIMAR01K00001
 
Trefwoorden
Business Frans, IWETO-code: h460 Franse taal en letterkunde

Doelstellingen
Van de studenten wordt verwacht dat ze in de loop van deze module hun kennis van het Frans bijschaven wat betreft het leven in en rond de onderneming, en dit zowel qua mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid. De studenten verwerven tevens inzicht in het functioneren van een Franse onderneming.

Leerinhoud
Thematische onderwerpen: solliciteren, de onderneming ontdekken, de onderneming en haar omgeving, voorstelling van een onderneming met productiebeschrijving en productvoorstelling, vergadering binnen het bedrijf, klantenrelaties, strategische keuzes, beslissingen nemen, zelf ondernemen, de kapitaalmarkt enz.

Van de student wordt actieve participatie verwacht; hij moet voorbereiden, taken uitvoeren, visueel waarnemen en begrijpen, kritisch tussenbeide komen, werken met een rollenspel of presentatie, leren begrijpen van een zakelijk gesprek in het Frans en van Fransen.
De nadruk ligt zowel op mondelinge als op schriftelijke communicatie.

Begincompetenties
Goede, algemene kennis van zowel gesproken als geschreven Frans.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:
 • kennis van de Franse taal om te kunnen functioneren in een Franstalige onderneming
 • kennis van de moedertaal en van de vreemde taal
Vaardigheden:
Algemeen:
 • stressbestendigheid en zelfbeheersing
 • communicatieve vaardigheden
Beroepsgericht:
 • kwaliteitsbewust zijn
 • beschikken over de nodige sociale vaardigheden
 • beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden
Attitudes:
Algemeen:
 • creativiteit
Beroepsgericht:
 • empathie
 • assertiviteit
 • zin voor samenwerking
 • leergierigheid


Leermaterialen
Syllabus (verkrijgbaar via de cursusdienst) of handboek.

Studiekosten
Syllabus: tegen de gangbare kopieprijs, bepaald door de hogeschool
Handboek: nader te bepalen

Studiebegeleiding
Contacten via e-mail

Onderwijsvormen
Werkcolleges met begeleide oefeningen, groepswerk en begeleid zelfstandig leren.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie (50%) + mondeling examen (50%)
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen (50%) + mondeling examen (50%)


OP-leden