CASE INTERNE ORGANISATIE EN PERSONEELSMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in postgraduaat Internationale marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 100.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Steven VERMEULEN
Referentie RYIMAR01A00004
 
Trefwoorden
Case interne organisatie en personeelsmanagement , Intercultureel Management en Interculturele communicatie, IWETO-code: s190 Bedrijfsbeleid, s210 Sociologie, s260 Psychologie

Doelstellingen
De student als persoon: zelfrespect, assertiviteit, zelfvertrouwen uitstralen, zelfevaluerend kunnen werken, plichtsbewust kunnen handelen.
De student in relatie tot de case: loyaal medewerking verlenen aan het project, zin hebben voor detail en afwerking, creatief zijn, nauwkeurig kunnen handelen en werken.
De student in relatie tot de teamgenoten: teamspirit ontwikkelen bij het uitwerken van de case, gemaakte afspraken nakomen, bereid zijn tot leiding geven.

Leerinhoud
In deze case worden de principes en technieken uit het opleidingsonderdeel 'principes en technieken van human resources management' toegepast op een case binnen een bedrijf/organisatie.

Begincompetenties
Aanleg hebben voor:
  • Teamwork
  • Leiding geven
  • Communicatie in teamverband
  • Bereidheid tot aanpassen en overleg
  • Flexibel opstellen
  • Assertiviteit
Ondernemingsgeest en sterke zin voor initiatief zijn onontbeerlijk.

Eindcompetenties
In staat zijn een HRM-onderzoeksproject in team - met begeleiding van vakspecialisten - tot een goed einde te brengen.

De resultaten van het project kunnen presenteren op een assertieve wijze.

In staat zijn gesprekken en vergaderingen met betrekking tot deze case op een efficiënte manier te voeren.

Besluiten en actiepunten kunnen formuleren voor het bedrijf/de organisatie waar de case werd uitgewerkt.

Schriftelijk en mondeling over de case kunnen rapporteren, oa. meer bepaald de hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden, in team komen tot een gefundeerde analyse van het gestelde probleem.

Sociale en administratieve vaardigheden in verband met het presenteren/rapporteren beheersen.

Beleidsmatig kunnen handelen

Leermaterialen
Computer voor de verwerking van de verslagen.

Studiekosten
  • Kosten verbonden aan extra-murosactiviteiten (o.a. bedrijfsbezoeken)
  • Kosten verbonden aan het uitwerken en presenteren van de case


Studiebegeleiding
Lectoren zijn bereikbaar op afspraak.

Onderwijsvormen
Begeleiding van de groep die de case uitvoert.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
  • Groepsevaluatie - Permanente evaluatie: 60%
  • Evaluatie presentaties en inhoud van het neergelegde document: 40%
Tweede examenzittijd: vervangende opdracht

OP-leden