PRINCIPES EN TECHNIEKEN VAN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in postgraduaat Internationale marketing
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 20.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands en Engels
Titularis Lodewijk DE WILDE
Referentie RYIMAR01A00003
 
Trefwoorden
Principes en technieken van Human Resources Management, Interne organisatie, Personeelsmanagement, Intercultureel Management en Interculturele communicatie, S190 bedrijfsbeleid, S210 sociologie, S260 psychologie

Doelstellingen
De studenten leren de technieken die hen in staat zullen stellen om de case 'interne organisatie en personeelsmanagement' op te lossen.
De studenten leren
 • Zich optimaal in te leven in de culturele verschillen in de internationale zakenwereld en om te gaan met culturele stereotypes en vooroordelen bij internationale besluitvorming en onderhandelingen, bij zakelijke bijeenkomsten en bij sociale contacten
 • Een Engelstalige presentatie te geven met aandacht voor de culturele verschillen met het moederland qua managementstijl, marketing en communicatietechnieken
 • Hofstedes parameters te gebruiken bij het beoordelen van zakelijke opportuniteiten in het buitenland.


Leerinhoud
Human resources management:
 • Elementaire technieken van HRM
 • Onderzoeksmethoden op het gebied van het personeelsbeleid
 • Theoretische achtergronden van de mondelinge communicatie
Intercultureel Management en interculturele communicatie (dit partim wordt in het Engels gegeven: "Intercultural Management and Crosscultural Communication")
 • Definities van culturele concepten
 • Culturele parameters.
 • De taal van presentaties en lichaamstaal bij efficiënt communiceren.
 • Cruciale aspecten van culturele interacties.
 • Cultuur en ethiek.
Technieken van interpersoonlijke communicatie
 • Teambuilding activiteiten
 • Onderhandelingstechnieken
 • Vergadertechnieken
 • Assertiviteitstraining
De studenten nemen actief deel aan open groepsgesprekken. Op basis van hun ervaring, verwachting en theoretische kennis dragen zij bij tot de algemene conclusies van vraagstellingen.
De nadruk ligt op mondelinge communicatie waarbij wordt gestreefd naar het verhogen van de communicatieve competentie.
De studenten lezen een aantal artikels die nauw aansluiten bij de theorie en zij presenteren de inhoud ervan aan hun medestudenten.
Daarna worden de stellingen en argumenten bediscussieerd.
Studenten bereiden in groep de grondige besprekingen voor van welbepaalde oefeningen met de bedoeling culturele competentie aan te kweken. Zij bespreken de mogelijkheden rekening houdend met de verworven kennis over culturele competenties en inzichten.

Begincompetenties
Interesse in de relaties tussen personeelsleden binnen een bedrijf/organisatie onderling, en in de relatie tussen personeelsleden en bedrijfsleiding.
Voor partim Intercultural Management and Crosscultural Communication: taalcompetentie in het Engels, minstens van het niveau middelbaar onderwijs. Een goede mondelinge taalvaardigheid van het Engels is een noodzaak.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:
 • de elementaire technieken van HRM
 • de onderzoeksmethoden op het gebied van het personeelsbeleid
 • de theoretische achtergronden van de mondelinge communicatie
 • culturele concepten en parameters
 • kennis van en inzicht in menselijke verhoudingen
Vaardigheden:
Specifiek beroepsgericht:
 • communicatieve vaardigheden
 • sociale vaardigheden
 • stressbestendigheid en zelfbeheersing
Attitudes:
Specifiek beroepsgericht:
 • creativiteit
 • zin voor initiatief
 • kwaliteitsbewust zijn
 • assertiviteit
 • zin voor samenwerking
 • empathie
 • leergierigheid


Leermaterialen
Cursus opgesteld door de lector.Gebruik van audiovisuele middelen en PowerPoint presentaties.
Artikels over culturele concepten.
Handboek: "Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief" van Marie-Thérèse Claes en Marinel Gerritsen; uitgeverij Coutinho, ISBN 90 6283 304 7 (prijs 25 euro).

Studiekosten
Syllabus tegen de hogeschool gangbare kostprijs.
Kosten verbonden aan extra-murosactiviteiten.
Kosten verbonden aan het voorbereiden, uitvoeren en presenteren van de diverse opdrachten.

Studiebegeleiding
Lectoren zijn bereikbaar op afspraak en begeleiden de studenten bij de uitwerking van taken/cases.

Onderwijsvormen
Seminarie extra-muros:
teambuilding activiteiten: teamwerk met begeleiding door vakspecialisten
Technieken van communicatie en personeelsbeleid:
 • leergersprek
 • begeleide oefeningen
 • peer-instrucite en -evaluatie
Intercultural Management and Crosscultural Communication
 • leergesprek afgewisseld met geleide oefeningen
 • zelfstandig groepswerk
 • presentatie en debat


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • volledig permanente evaluatie
 • Teambuilding, onderhandelings- en vergadertechnieken, assertiviteit: 30%
 • Technieken en principes van Human Resources Management 40%
 • Communicatiestrategieën: 30%
Tweede examenzittijd:
vervangende opdrachten

De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden