CASE INTERNATIONALE MARKETING
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Internationale marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 80.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands en Frans of Engels
Titularis Willem BUEKENS
Referentie RYIMAR01A00002
 
Trefwoorden
Case Internationale marketing , IWETO-code: s191 Marktstudie

Doelstellingen
De studenten:
 • hebben een goed begrip van de rol van de marketingafdeling, interactie tussen marketing & verkoop en andere afdelingen binnen organisatie,
 • kunnen dit in een internationale context plaatsen, met aandacht voor diversiteit en de interculturele verschillen
 • zijn in staat om onmiddellijk in te stappen in een commerciële functie
 • kunnen de strategie van het bedrijf beter begrijpen
 • hebben adequate talenkennis
 • beheersen de presentatietechnieken om een presentatie te geven van een marketingprobleem in het Frans en het Engels
 • kunnen een commercieel/marketingprobleem formuleren, analyseren, oplossingen aanreiken, en concrete aanbevelingen geven
 • hebben inzicht in de positionering van een bedrijf/product/merk
 • kunnen duidelijk rapporteren over een gevoerd onderzoek.


Leerinhoud
 • Case in een bedrijf: uitwerken internationaal marketingplan
 • Schriftelijke communicatieve vaardigheden die belangrijk zijn om goed te rapporteren: informatie verwerken, structureren, doel- en doelgroepgericht formuleren, lay-outen
 • Engels of Frans: opfrissen van specifieke marketing terminologie en presentatietechnieken. Verder worden de groepen apart begeleid en gecoacht bij het inoefenen van de presentatie (uitspraak, intonatie, grammaticale correctheid, structuur, publiekgerichtheid etc) en bij de inhoud van PowerPoint slides.


Begincompetenties
De studenten moeten een basiskennis hebben in de basisconcepten en instrumenten van zowel algemeen management, marketing, marketingcommunicatie als van marktonderzoek.
Voorts dient de student goede mondelinge beheersing van het Frans en het Engels te hebben om een reële bedrijfscase in deze talen te kunnen voorstellen.
Ten slotte hebben de studenten de basiscompetenties van effectief en efficiënt communiceren in het Nederlands verworven.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:
 • Managementstechnieken
 • Doorgedreven kennis marketingbeleid in een internationale context
 • Doorgedreven kennis van rapporteertechnieken
 • Doorgedreven kennis van presentatietechnieken
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van beleidsplannen
 • Kennis van projectmanagement
 • Analysetechnieken
 • Kennis van internationaal marktonderzoek
 • Kennis van desk- en fieldresearchtools
 • Kennis van commerciële technieken
Vaardigheden:
Beroepsgericht:
 • Strategisch denken
 • Organisatievermogen en planning
 • Coördinatievermogen
 • Inzicht in complexe situaties
 • Vermogen om anderen te motiveren, stimuleren en begeleiden
 • Conflicten beheersen, sociale en emotionele intelligentie
 • Communicatieve vaardigheden in het Frans en het Engels
 • Verwerken van opgezochte informatie
 • Adequaat structureren van informatie in een rapport
 • Duidelijk, correct, gepast een aantrekkelijk formuleren
Specifiek beroepsgericht:·
 • Beschikken over probleemoplossend vermogen
 • Methodisch kunnen werken
 • Beschikken over de nodige sociale vaardigheden
 • Beschikken over managementsvaardigheden
 • Besluitvaardigheid
 • Leiding geven
Attitudes:
Algemeen beroepsgericht:
 • Empathie
 • Zin voor samenwerking
 • Leergierigheid
 • Flexibiliteit
 • Teamgeest
Specifiek beroepsgericht:
 • Ondernemingsgeest
 • Resultaatgerichtheid
 • Creativiteit
 • Zin voor initiatief
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Besluitvaardigheid
 • Beroepsernst, ethiek
 • Timemanagement
 • Nauwkeurigheid


Leermaterialen


Studiekosten
Kostprijs voor incidentele kopieën.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten.

Studiebegeleiding
Case-begeleiding: sturen en coachen van de studenten bij de uitwerking van een bedrijfsgerichte marketingcase.

Onderwijsvormen
Case
Groepswerk
Leergesprek en interactieve werkvormen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie: 100%.
 • Tweede examenzittijd: vervangende opdracht 100%


OP-leden