TAALPRAKTIJK FRANS/ENGELS
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Frans en Engels en Nederlands
Titularis Jean-Michel Marechal
Referentie RYFISC01K00003
 
Trefwoorden
Frans Engels IWETO-code h460, h570

Doelstellingen
Van de studenten wordt verwacht dat ze in de loop van deze module hun kennis van het Frans en Engels bijschaven wat betreft financiële en fiscale aspecten van de onderneming, en dit zowel qua mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid.
Op het vlak van attitudes is het vooral de bedoeling dat de studenten zich zelfzekerder voelen bij het gebruik van het Engels en Frans in bedrijfssituaties..

Leerinhoud
Partim Engels
 • De cursus is thematisch opgebouwd. Op verzoek kunnen studenten een pakket krijgen ter opfrissing van Engelse grammatica met modeloplossingen. De nadruk ligt altijd op het functioneren van de student in de bedrijfswereld, meer specifiek in een fiscale omgeving en op het praktische en adequate gebruik van het Engels.
Partim Frans
 • Thematische onderwerpen betreffende fiscaliteit en aanverwante (kan aangepast worden naargelang de achtergrond en de wensen van de studenten).Van de student wordt actieve participatie verwacht; hij moet voorbereiden, taken uitvoeren, visueel waarnemen en begrijpen, kritisch tussenbeide komen, werken met een rollenspel of presentatie, leren begrijpen van een zakelijk gesprek in het Frans en van Fransen.De nadruk ligt zowel op mondelinge als op schriftelijke communicatie


Begincompetenties
Beheersing van het algemeen Engels en Frans - minimaal op niveau van eindtermen secundair onderwijs.

Eindcompetenties
Kennis
 • Zie leerinhoud
Vaardigheden
 • Stressbestendigheid
 • Communicatieve vaardigheden in het Engels en het Frans
 • Kwaliteitsbewust
 • Beschikken over de nodige sociale vaardigheden
 • Beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden
Attitudes
 • Creativiteit
 • Empathie
 • Assertiviteit
 • Zin voor samenwerking
 • Leergierigheid


Leermaterialen
Handboek of syllabus

Studiekosten
Syllabus: tegen de gangbare kopieprijs, bepaald door de hogeschool
Handboek: nader te bepalen

Studiebegeleiding
De student kan voor individuele vragen terecht bij de vaklector via email

Onderwijsvormen
Werkcolleges met begeleide oefeningen, groepswerk en begeleid zelfstandig leren.

Evaluatievorm
Eerste zittijd:
 • Partim Frans: 50% van de eindevaluatie::1/2 permanente evaluatie - ½ mondeling examen
 • Partim Engels: 50% van de eindevaluatie::1/2 permanente evaluatie - ½ mondeling examen
Tweede zittijd:
 • Partim Frans: 50% van de eindevaluatie::1/2 schriftelijk examen - ½ mondeling examen
 • Partim Engels: 50% van de eindevaluatie::1/2 schriftelijk examen - ½ mondeling examen


OP-leden