BTW
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christine Vanheuverzwijn
Referentie RYFISC01A00007
 
Trefwoorden
BTW, Iweto-code: s141 fiscaal recht

Doelstellingen
Vervolmaking van de BTW-kennis.
Grondige, uitgebreide en praktische studie van het BTW-Wetboek .
Leren raadplegen van en omgaan met vakliteratuur.
Leren onderkennen en oplossen van concrete BTW-problemen.

Leerinhoud
 • Herhaling en uitdieping van de elementaire begrippen van de BTW: belastingplichtige, belastbare handelingen, maatstaf van heffing, recht op aftrek, teruggaaf.
 • Herhaling en uitdieping van de complexe materie in verband met invoer/uitvoer en intracommunautaire handelingen.
 • Praktisch overzicht van de BTW-verplichtingen in verband met facturatie, aangifte, jaarlijkse- en kwartaalopgave.
 • Grondige studie van de mogelijke herzieningen.
 • BTW en gebouwen.
 • De BTW-controle in de praktijk.
 • Speciale topics aangebracht door de studenten
 • Actualiteit: recente wijzigingen in de BTW-wetgeving.


Begincompetenties
Normale eindcompetenties verworven in de initiële bachelors of masters die toegang verlenen tot het postgraduaat fiscaliteit

Eindcompetenties
Kennis
 • Grondige kennis van de BTW-wetgeving
 • Grondige kennis van de bronnen die boekhoudkundige, juridische, sociale, economische gegevens bevatten
 • Grondige kennis van de vakliteratuur op fiscaal, sociaal, economisch, juridisch, accountancy,… vlak
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Grondige en praktische kennis van juridische, economische, accountancy documenten
 • Grondige kennis van de wettelijk vereiste stukken
 • Kennis van de informatiedragers die nodig zijn om de wettelijk vereiste stukken op te maken
 • Grondige kennis vakterminologie
Vaardigheden
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • BTW-aangifte opstellen
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van accountancy, fiscaliteit, recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Kunnen omgaan met informatie op economisch, juridisch en accountancy-vlak
 • Alle mogelijke bronnen die boekhoudkundige, juridische fiscale, sociale, economische gegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
Attitudes
 • Opvolging fiscaal recht
 • Bijhouden vakliteratuur


Leermaterialen
Handboek BTW 2005-2006
P. Wille, F. Borger, H. Deschacht
IntersentiaI
SBN 90-5095-403-0
Bijlagen-praktische oefeningen

Studiekosten
Handboek winkelprijs 65euro
Bijlagen: gangbare prijs per kopie

Studiebegeleiding
Voldoende gelegenheid tot vraagstelling

Onderwijsvormen
College met klassikale oefeningen
Leergesprek
Oefeningen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 50% permanente evaluatie (oefening) en 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen


OP-leden