BIJZONDERE TOPICS
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Carine COPPENS
Referentie RYFISC01A00006
 
Trefwoorden
Bijzondere topics s 141 s 192

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel rondt het lesgedeelte van de opleiding "postgraduaat fiscaliteit" af en is erop gericht de student een grondige kennis mee te geven aangaande verschillende bijzondere en actuele topics van de fiscaliteit. "Bijzondere topics" wordt ingevuld door een gespecialiseerd team van gastdocenten uit de praktijk waardoor de kwaliteit en het actualiteitsgehalte van de opleiding worden gewaarborgd. Het beoogt de studenten een attitude van levenslang leren bij te brengen.

Leerinhoud
Dit opleidingsonderdeel wordt residentieel georganiseerd en behandelt gedurende een week zeer intensief de meest actuele fiscale onderwerpen.
Deze hot topics worden gebracht door specialisten binnen het vakgebied die dagelijks met de praktijk verbonden zijn.
De lessen zijn interactief met veel voorbeelden, gevallenstudies en praktijkoefeningen.
Mogelijke onderwerpen:
 • Overzicht van de actualiteit, recente ontwikkelingen en tendensen binnen het domein van de fiscaliteit: personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, registratie- en successierechten…
 • Fiscale hervormingen
 • Recente rechtspraak
 • Grondige uitdieping van actuele topics inzake fiscaliteit
Om optimaal op de actualiteit te kunnen inspelen, zal een meer gedetailleerd programma pas beschikbaar zijn bij de aanvang van elk academiejaar.

Begincompetenties
Kennis van de andere opleidingsonderdelen uit het postgraduaat fiscaliteit is essentieel omdat dit opleidingsonderdeel een verdere verdieping ervan impliceert.

Eindcompetenties
Kennis
 1. Kennis van de actualiteit, recente ontwikkelingen en tendensen binnen het domein van de fiscaliteit: personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, registratie- en successierechten…
 2. Kennis van de fiscale hervormingen
 3. Kennis van de recente rechtspraak op het vlak van fiscaliteit
 4. Grondige kennis van actuele topics inzake fiscaliteit
Vaardigheden
 1. Kunnen informeren en adviseren van klanten op vlak van fiscaliteit
 2. De snel evoluerende wetgeving op terrein van fiscaliteit en recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 3. Eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 4. Alle mogelijke bronnen fiscale gegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen
 5. Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 6. De aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen
 7. Technische dossiers samenstellen
 8. De fiscale wetgeving kunnen toepassen in functie van de verkregen opdracht
 9. Redeneervaardigheid
 10. Alternatieve scenario's kunnen formuleren
 11. Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
 1. Kunnen omgaan met informatie op fiscaal vlak
 2. Kunnen selectief zijn in die informatie
 3. Kwaliteitsbewustzijn
 4. Zin voor volledigheid
 5. Praktische gerichtheid
 6. Oog voor details zonder zich daarin te verliezen
 7. Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 8. Zin voor structuur
 9. Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 10. Nauwkeurigheid inzake vraagstelling
 11. Bereidheid om oplossing stap voor stap te verfijnen
 12. Opvolging fiscaal recht
 13. Bijhouden vakliteratuur
 14. Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak
 15. Bereidheid zich diepgaand in een probleem te verdiepen
 16. Bereidheid om zelf advies in te winnen


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Kosten fotokopies volgens gangbare marktprijs
Kosten verbonden aan residentieel seminarie: ongeveer 200 euro

Studiebegeleiding
Voldoende gelegenheid tot vraagstelling

Onderwijsvormen
Hoorcollege

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijke evaluatie
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijke evaluatie


OP-leden