GRONDIGE STUDIE VAN DE PERSONENBELASTING EN VOORHEFFINGEN
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Wante
Referentie RYFISC01A00004
 
Trefwoorden
Grondige studie van de personenbelasting en voorheffingen IWETO-code S141

Doelstellingen
Grondige uitdieping en verbreding van de kennis van de personenbelasting.
De student moet inzicht hebben in alle aspecten van de personenbelasting.
Vertrekkende vanuit praktische voorbeelden moet hij de aangifte correct kunnen invullen, komen tot een optimalisatie van het gezamenlijk belastbaar inkomen en de belasting kunnen berekenen.
Hij is ook in staat advies te verlenen op het vlak van de optimalisatie van de fiscale voordelen.

Leerinhoud
 • Actualisatie van de personenbelasting
 • De roerende, onroerende en de bedrijfsvoorheffing
 • Uitdieping van de basisbeginselen van de personenbelasting
 • Grondige bespreking van de onroerende, roerende, beroeps en diverse inkomsten.
 • De pensioenen en vervangingsinkomsten
 • Berekening van het netto belastbaar inkomen
 • Aftrekbare uitgaven en uitgaven die recht geven op een belastingvermindering
 • De zelfstandigen
 • Optimalisatie van de relatie tussen de vennootschap en zijn zaakvoerder/bestuurder
 • Berekening van de personenbelasting
 • Recente rechtspraak
 • Cases


Begincompetenties
Basisbeginselen van personenbelasting

Eindcompetenties
Kennis
 • Fiscaliteit personenbelasting en voorheffingen: zie leerinhoud
 • Kennis van de bronnen die fiscale gegevens bevatten
 • Kennis van de vakliteratuur op fiscaal vlak
 • Kennis van de evoluties op fiscaal recht
 • Kennis van fiscale documenten
 • Kennis van de wettelijk vereiste stukken
 • Kennis van de informatiedragers die nodig zijn om de wettelijk vereiste stukken op te maken
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
 • Zelfstandig complexe aangiftes optimaal kunnen invullen
 • Kunnen opzoeken
 • Actualiteit volgen om impact te weten op de aangifte
 • Een dossier kunnen opbouwen wat te verdedigen valt t.o.v. de fiscale controleur
 • Onderhandelingstechnieken onder de knie hebben
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Documenten kunnen analyseren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Zich correct uitdrukken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van fiscaliteit
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van fiscaliteit volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Alle mogelijke bronnen die fiscale gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
 • Technische dossiers samenstellen
 • De personenbealsting beheersen en opvolgen
 • Kunnen omgaan met informatie op fiscaal vlak
Attitudes
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Graag met cijfers werken
 • Opvolging fiscaal recht
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Bereidheid tot permanente vorming op beroepsvlak


Leermaterialen
Eigen syllabus

Studiekosten
Ongeveer 10 euro

Studiebegeleiding
Individueel te bevragen.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met praktische oefeningen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% Schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% Schriftelijk examen


OP-leden