LOKALE, REGIONALE EN INTERNATIONALE FISCALITEIT
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Isabelle GOETHALS
Referentie RYFISC01A00003
 
Trefwoorden
Lokale, regionale en internationale fiscaliteit IWETO-code S141

Doelstellingen
De lokale, regionale en internationale fiscaliteit wordt als onderdeel van de fiscale wetgeving steeds belangrijker.
Het is dan ook de bedoeling van dit opleidingsonderdeel de student een inzicht te verschaffen in de lokale, regionale en internationale belastingen:
 • een gedegen kennis van de fiscale bevoegdheden van lagere overheden;
 • een overzicht van de Vlaamse milieuheffingen
 • een denk- en werkmethode aan te reiken op basis van de fiscale grondslagen;
 • op een zelfstandige, creatieve en kritische manier problemen op te lossen.


Leerinhoud
1. Lokale fiscaliteit
2. Regionale fiscaliteit
3. De gewestelijke milieuheffingen
4. Internationale fiscaliteit:
 • Algemene beginselen
 • Belasting der niet-inwoners
 • Het OESO-modelverdrag
 • Dubbel-belastingverdragen


Begincompetenties
Basiskennis Belgisch stelsel van inkomstenbelastingen

Eindcompetenties
Kennis:
 • Kennis van de beginselen van lokale, regionale en internationale fiscaliteit: zie leerinhoud
 • Kennis van de bronnen die boekhoudkundige, juridische, sociale, economische gegevens bevatten
Vaardigheden:
 • Alle mogelijke bronnen die fiscale gegevens bevatten effectief en efficient opsporen, inventariseren en verzamelen


Leermaterialen
Handboek en/of syllabus

Studiekosten
Gangbare prijzen boekhandel en Hogeschool

Studiebegeleiding
Lector is beschikbaar voor individuele vragen van de student.

Onderwijsvormen
Hoorcollege voor het theoretisch gedeelte.
Praktisch: studenten maken individueel of in groep een paper met betrekking tot een bepaald item uit deze materie.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 50% op de paper en 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden