PROCEDURES
 
Wordt gegeven in Postgraduaat Fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Isabelle GOETHALS
Referentie RYFISC01A00002
 
Trefwoorden
Fiscaliteit, Procedures s 141 s 192

Doelstellingen
De doelstelling van dit opleidingsonderdeel is de student inzicht bij te brengen in de problemen van het formaliseringproces van de fiscale schuld in de belangrijkste takken van het fiscaal recht (inkomsten belasting, BTW, registratie- en successierechten, lokale en regionale belastingen) en hem de noodzakelijke oplossingsgegevens aan te reiken. Dit door het bijbrengen van kennis van de principes en regels van het formeel fiscaal recht, de bronnen van deze rechtstak en een denk- en werkmethode om aan de hand van de algemene principes en de regels die uit de rechtspraak voortvloeien concrete problemen op te lossen op een zelfstandige manier.

Leerinhoud
I. Beginselen van behoorlijk bestuur
II. De aangifteverplichting
III. De onderzoeksbevoegdheden
IV. De bewijsmiddelen
V. De aanslagprocedure
VI. Administratief beroep en ambthalve ontheffing
VII.Sancties
VIII.Wetgeving gerechtelijke procedure en invordering

Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel veronderstelt een normale kennis van het burgerlijk- en fiscaal recht zoals het wordt opgedaan in de initiële bachelors of masters die toegang verlenen tot het postgraduaat fiscaliteit.

Eindcompetenties
Kennis
 • Procedures: zie leerinhoud
 • kennis van het formeel fiscaal recht
 • kennis van vakliteratuur
 • kennis van vaktermen
Vaardigheden
 • vermogen tot kritische reflectie
 • zelfstandig werken
 • bronnen raadplegen
 • actualiseren van kennis
 • efficiënt kunnen opzoeken en verwerken van informatie
 • kunnen analyseren van teksten en bronnen
Attitudes
 • kritische ingesteldheid
 • probleem oplossend werken


Leermaterialen
Handboek en fiscaal wetboek

Studiekosten
Gangbare prijzen boekhandel en hogeschool

Studiebegeleiding
Individuele begeleiding door de vaklector indien vereist

Onderwijsvormen
Afwisselend college, leergesprek, case-studie, groepswerk

Evaluatievorm
 • Eerste zittijd: 100 % schriftelijk examen
 • Tweede zittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden