RISICO-INDEKKING IN DE BUITENLANDSE HANDEL
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Financieel Bedrijfsmanagement
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Francine VANDE GINSTE
Referentie RYFBMG01K00002
 
Trefwoorden
Risico-indekking in de buitenlandse handel: Indekking van commerciële en politieke risico's in de buitenlandse handel, Indekking van wisselrisico's, IWETO-code: s181 Financiële wetenschappen

Doelstellingen
In de buitenlandse handel wordt iedere ondernemer geconfronteerd met commerciële, politieke en wisselrisico's. Deze risico's hebben een belangrijke invloed op de concurrentiepositie en de resultaten van de onderneming. De student leert deze risico's inschatten en hij wordt vertrouwd gemaakt met de technieken om zich in de praktijk tegen deze risico's in te dekken.

Leerinhoud
 • Overzicht van de commerciële en politieke risico's van een internationaal opererende onderneming
 • Indekking commerciële en politieke risico's:
           - Documentair incasso, Documentair krediet, Standby Letter of Credit
           - Kredietverzekering
 • Uitgebreide case studies en oefeningen om in de praktijk met deze producten te leren omgaan.
 • Overzicht van de wisselrisico's van een internationaal opererende onderneming
 • Indekking wisselkoersrisico's
          - Contant-verrichtingen
          - Termijncontracten
          - Optiecontracten
          - Niet-gestandaardiseerde optiecontracten
 • Uitgebreide case studies en oefeningen om in de praktijk met deze producten te leren omgaan


Begincompetenties
Module: Indekking van commerciële en politieke risico's in de buitenlandse handel
Begrippen van economie
Passieve kennis van de Engelse taal
Interesse voor de problematiek van de betalingsrisico's in bedrijven

Module: Indekking van wisselrisico's
Kennis van begrippen van economie is een pluspunt
Interesse voor de problematiek van de wisselkoersrisico's waarmee bedrijven geconfronteerd worden

Eindcompetenties
Kennis:
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de commerciële en politieke risico's van een internationaal opererende onderneming
 • Betalingsrisico's kunnen onderscheiden en de technieken kennen en kunnen gebruiken om deze risico's in te dekken.
 • Impact van wisselkoersrisico's kunnen bepalen en de technieken kennen en kunnen gebruiken om deze risico's in te dekken.
Vaardigheden:
Specifiek beroepsgericht:
 • Problemen kunnen detecteren en probleemoplossend denken
 • Besluitvaardigheid
Attitudes:
Specifiek beroepsgericht:
 • Kritische ingesteldheid
 • Leergierigheid
 • Accuraat werken


Leermaterialen
Module: Indekking van commerciële en politieke risico's in de buitenlandse handel
KBC Bank & Verzekeringen: 'Financiële Praktijk van de Buitenlandse Handel', juni 2003.
Praktijkdocumenten

Module: Indekking van wisselrisico's
Cursustekst van de lector 'De Tijd' en financiële websites voor koersgegevens

Studiekosten
Module: Indekking van commerciële en politieke risico's in de buitenlandse handel
Kosten fotokopies praktijkdocumenten: ongeveer 5 euro.
KBC Bank & Verzekeringen: 'Financiële Praktijk van de Buitenlandse Handel', marktprijs

Module: Indekking van wisselrisico's
Kosten fotokopies: ongeveer 3 euro.

Studiebegeleiding
Student kan terecht bij de vaklector voor individuele vragen.

Onderwijsvormen
Hoorcollege en praktijkoefeningen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
  In het examen wordt nagegaan hoe een student in een concrete situatie een probleem kan analyseren en een oplossing kan voorstellen.
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
  In het examen wordt nagegaan hoe een student in een concrete situatie een probleem kan analyseren en een oplossing kan voorstellen
De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden