STRATEGISCH ONDERNEMINGSBELEID
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Financieel Bedrijfsmanagement
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Isabelle DIERICKX
Referentie RYFBMG01A00003
 
Trefwoorden
Strategisch ondernemingsbeleid , IWETO-code: s190 Bedrijfsbeleid

Doelstellingen
Studenten leren, in een virtuele bedrijfssituatie a.d.h.v. cases, beslissingen te nemen zoals ze dat zullen moeten doen tijdens hun latere carrière. Deze beslissingen hebben alle te maken met het 'managen' van een bedrijf/organisatie.
Aan de studenten wordt de kans geboden om inzicht te krijgen in wat ondernemen nu eigenlijk inhoudt en om uit te maken of het later aan hen zal zijn om zelf te ondernemen of niet.

Leerinhoud
Aan de hand van echte ondernemerscases uit de eigen directe omgeving wordt gestreefd naar een integratie van theoretische en praktische kennis.
De voorbeelden beslaan een breed spectrum van situaties waarmee ondernemers te maken kunnen hebben: problemen bij de opstart, de eerste jaren van overleven, de groei en expansie, de overname van de onderneming, tot zelfs de mogelijke neergang. De cases zijn zodanig weergegeven dat de student inziet dat er geen eenduidige oplossing bestaat voor de problemen. Strategisch ondernemen impliceert dat er, na afweging van verschillende keuzes, beslissingen moeten worden genomen.

Begincompetenties
Elementaire kennis van boekhouden en I. T. is aangewezen.
Ondernemingsgeest en sterke zin voor initiatief zijn onontbeerlijk.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:
 • technieken van K.M.O.-management
 • bedrijfsfinanciering· managementtechnieken, leiding geven en besluitvaardigheid
Specifiek beroepsgericht:
 • kennis van beleidsplannen
 • kennis van financieel management
 • kennis van budgetbeheer
 • kennis van bedrijfsfiscaliteit en boekhoudkundige procedures
Vaardigheden:
Algemeen:
 • conflicten beheersen
 • sociale en emotionele intelligentie
 • probleemoplossend vermogen
 • strategisch denken
 • organisatie- en planningsvermogen
 • coördinatievermogen
 • inzicht in complexe situaties
 • vermogen anderen te motiveren, stimuleren en begeleiden
Beroepsgericht:
 • methodisch kunnen werken
 • beschikken over managementvaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
 • analysetechnieken
Attitudes:
Algemeen:
 • resultaatgerichtheid
 • verantwoordelijkheidszin
 • besluitvaardigheid
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
Beroepsgericht:
 • zin voor samenwerking
 • leergierigheid
 • teamgeest
Specifiek beroepsgericht:
 • flexibiliteit
 • empathie


Leermaterialen
 • business game
 • Handboek: Ondernemen Caseboek, H. Crijns, D. De Clercq, F. Janssen, F. Pirnay en B. Surlemont. Intersentia.


Studiekosten
 • Handboek
 • Kosten verbonden aan de uitvoering van de diverse opdrachten.
 • Kosten verbonden aan eventuele bedrijfsbezoeken.
 • Kopies tegen de prijs bepaald door de hogeschool.


Studiebegeleiding
Lectoren zijn bereikbaar op afspraak (persoonlijk of via e-mail)

Onderwijsvormen
 • Leergesprek adhv cases
 • Gastdocent
 • Groepswerk
 • Presentatie cases


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 50% Permanente evaluatie, 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% vervangopdracht


OP-leden