CASE BUSINESS PLANNING
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor na Bachelor - internationaal bedrijfsmanagement
postgraduaat Financieel Bedrijfsmanagement
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 100.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christa SYS
Referentie RYFBMG01A00002
 
Trefwoorden
Case Business planning, IWETO-code: s190 Bedrijfsbeleid, s192 Boekhoudkundige wetenschappen, p175 Informatica

Doelstellingen
De bedoeling van dit opleidingsonderdeel is de kennis en inzichten die zijn verworven binnen de opleidingsonderdelen Principes en technieken van businessplanning enerzijds en Strategisch ondernemingsbeleid anderzijds toe te passen en te verfijnen.
Dit opleidingsonderdeel legt een duidelijke link met het bedrijfsleven. Bedrijfs-, markt- en financiële informatie wordt omgezet in een bruikbaar businessplan. Financiële consequenties van bedrijfseconomische beslissingen moeten kunnen worden ingeschat.

Leerinhoud
Een studententeam wordt gekoppeld aan een bedrijf waarmee het een jaar lang nauw gaat samenwerken, vooral in de onderneming zelf. Het studententeam gaat onder deskundige leiding een doorlichting maken van het bedrijf op alle mogelijke economische domeinen: investeringen, productie, financiering, sales, enz…
Dit resulteert in een businessplan dat nadien permanent wordt opgevolgd en zonodig bijgestuurd. Het bedrijf wordt gepositioneerd binnen de sector door middel van een uitgebreide financiële analyse van de jaarrekening.

Begincompetenties
Elementaire kennis van boekhouden en I. T. is aangewezen.
Ondernemingsgeest en sterke zin voor initiatief zijn onontbeerlijk.
Zin voor samenwerking.

Eindcompetenties
Kennis:
Beroepsgericht:
 • technieken van K.M.O.-management
 • bedrijfsfinanciering
 • managementtechnieken
Specifiek beroepsgericht:
 • kennis van beleidsplannen
 • kennis van financieel management
 • kennis van budgetbeheer
 • kennis van bedrijfsfiscaliteit en boekhoudkundige procedures
Vaardigheden:
Algemeen:
 • conflicten beheersen
 • sociale en emotionele intelligentie
 • probleemoplossend vermogen
 • strategisch denken
 • organisatie- en planningsvermogen
 • coördinatievermogen
 • inzicht in complexe situaties
 • vermogen anderen te motiveren, stimuleren en begeleiden
Beroepsgericht:
 • methodisch kunnen werken
 • beschikken over managementvaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
 • analysetechnieken
Attitudes:
Algemeen:
 • resultaatgerichtheid
 • verantwoordelijkheidszin
 • besluitvaardigheid
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
Beroepsgericht:
 • zin voor samenwerking
 • leergierigheid
 • teamgeest
Specifiek beroepsgericht:
 • flexibiliteit
 • empathie


Leermaterialen
 • syllabus
 • informatie via diverse kanalen: EROV, GOMOV, VDAB, Export Vlaanderen, Kamer van Koophandel, internet,...


Studiekosten
Kosten verbonden aan het opstellen en presenteren van het businessplan
Kosten verbonden aan de studie-uitstappen
Kopies tegen de prijs bepaald door de hogeschool

Studiebegeleiding
Lectoren zijn bereikbaar op afspraak (persoonlijk of via e-mail).

Onderwijsvormen
 • Gastdocenten - bedrijfsbezoeken
 • begeleiding van de groepen die de case uitwerken
 • Communicatie en coaching via het leerplatform DOKEOS


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Presentatie financiële analyse: 40%
 • Eerste sessie in het bedrijf: 10%
 • Tweede sessie in het bedrijf: 10%
 • Presentatie eindwerk: 30%
 • Groepsevaluatie: 10%
Tweede examenzittijd:
 • Individuele vervangopdracht 100%


OP-leden