TOEGEPASTE INFORMATICA
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nadine Tasseff
Referentie RGBBRR03A01134
 
Trefwoorden
Toegepaste informatica, P175 informatica

Doelstellingen
TEKSTVERWERKING:
 • De reeds gekende functies van het tekstverwerkingspakket verder begrijpend en correct toepassen.
 • Deskundig en efficiënt kunnen omgaan met de meer gevorderde functies, met aandacht voor lay-out en typografische aspecten.
 • Het gevoel voor nauwkeurigheid, ordelijkheid, efficiëntie en zin voor esthetiek kunnen ontwikkelen, ook onder tijdsdruk.
 • Probleemoplossend kunnen denken.
DATABASEPROGRAMMA:
 • Met behulp van een databaseprogramma (onderdeel van een Office-pakket) op een deskundige wijze een database kunnen aanmaken en gebruiken.
 • De student moet de belangrijkste mogelijkheden van een databaseprogramma kennen en moet in staat zijn om via de programmadocumentatie zijn kennis verder uit te breiden.
 • De student moet op een efficiënte manier, binnen een beperkte tijdsduur, een opgegeven hoeveelheid opdrachten kunnen uitvoeren.
 • De student moet probleemoplossend kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken.


Leerinhoud
TEKSTVERWERKING:
 • Records sorteren en selecteren
 • Gevorderd samenvoegen
 • Documenten reviseren
 • Agenderen in Outlook
DATABASEPROGRAMMA:
 • Basisterminologie i.v.m. databaseprogramma's.
 • Tabellen aanmaken.
 • Gegevens invoeren, importeren en exporteren.
 • Ontwerpen van query's: selectiequery's (incl. parameterquery's en join-query's) en actiequery's.
 • Werken met formulieren (incl. keuzelijsten) en rapporten (incl. groepsrapporten)
 • Oefeningen, cases


Begincompetenties
TEKSTVERWERKING:
 • Kennis Windows
 • Klaviervaardigheid
 • Vlotte beheersing van de basistechnieken van tekstverwerking
 • Gevorderde functies: tekstfragmenten, sjablonen, automatische kopnummering, inhoudsopgave, veldcodes, formuliervelden en invulvelden, figuren, tekstvakken en autovormen, integratie met andere pakketten
DATABASEPROGRAMMA:
 • Kennis van Windows en basisvaardigheden Office-pakket


Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Bestandsbeheer
Algemeen beroepsgericht:
 • Databasebeheer
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis gegevensverwerking en aanpassing gegevens
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Efficiënt kunnen werken met de PC
 • Informaticapakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)
Specifiek beroepsgericht:
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
 • Beroepsspecifieke informaticapakketten toepassen (de meest recente ivm zijn/haar beroep)
Attitudes
Algemeen:
 • Oog voor kwaliteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Orde en netheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
Specifiek beroepsgericht:
 • Kwaliteitsbewustzijn
 • Zin voor structuur


Leermaterialen
Syllabus of handboek
Oefeningen op netwerk; electronische leeromgeving
Computer met software

Studiekosten
Handboek tegen de gangbare marktprijs
Syllabus tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de Hogeschool (aantal geraamde pagina's: 200)

Studiebegeleiding
Coachen en bijsturen tijdens het begeleid zelfstandig leren..

Onderwijsvormen
TEKSTVERWERKING en DATABASEPROGRAMMA:
 • Leergesprek en werkcollege
 • Begeleide en individuele oefeningen op computer


Evaluatievorm
TEKSTVERWERKING en DATABASEPROGRAMMA:
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen met uitvoering op computer 100 %
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen met uitvoering op computer 100 %
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student.
Opmerking: de student moet op een efficiënte manier, binnen de opgegeven tijdsduur, de opgegeven opdrachten uitvoeren.

OP-leden