SOCIALE WETGEVING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Monique VERLINDE
Referentie RGBBRR03A01129
 
Trefwoorden
Sociale wetgeving, IWETO-code: s 143: Sociaal recht

Doelstellingen
Kennis en inzicht verwerven in de onderdelen van het sociaal recht (inz. de sociale zekerheid) die in het tweede jaar niet aan bod kwamen (zie leerinhoud). Er wordt voldoende aandacht besteed aan de actualiteit terzake, het kritisch lezen en analyseren van belangrijke teksten (rechtsleer, rechtspraak, vakliteratuur), student leert efficiënt informatie opzoeken en verwerken: hij moet terzake beperkte juridische adviezen kunnen formuleren. Er worden praktijkoefeningen gemaakt en besproken.

Leerinhoud
 • Doel en toepassingsgebied van de sociale zekerheid.
 • Structuur.
 • Systeem berekening bijdragen en de sancties.
 • De sociale zekerheid voor werknemers: de belangrijkste gegevens uit de verschillende takken.
 • De sociale zekerheid voor de zelfstandigen: inzonderheid de verschillen met de werknemers en inzicht in de verschillende takken.


Begincompetenties
Kennis en inzicht van het 'arbeidsrecht'.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de sociale zekerheid: doel en toepassingsgebied, berekenen van bijdragen, sancties, de sociale zekerheid voor werknemers, de sociale zekerheid voor zelfstandigen
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Logisch denken
Specifiek beroepsgericht:
 • Kan verschillende opties ontleden en vergelijken.
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
Algemeen beroepsgericht:
 • Resultaatgerichtheid
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren


Leermaterialen


Studiekosten
Handboek tegen marktprijs
Enkele kopies (30 tal) tegen de prijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Lector zorgt voor de begeleiding, tijdens de seminarieoefening-uren worden er ook zelfstandig opzoekingen gedaan en oefeningen voorbereid en opgelost.

Onderwijsvormen
 • Hoorcolleges en leergesprekken (gebruik van transparanten)
 • Voorbeelden, praktische toepassingsgevallen
 • Zelfstandig werk: opzoeken van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer en daarover verslag opmaken.


Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Mondeling examen: 80% (peilen naar kennis, praktisch inzicht)
 • Permanente evaluatie (verslag van oefening/uitdieping van rechtspraak /rechtsleer/actualiteit) 20%.
Tweede examenzittijd:
 • Mondeling examen: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 80 % mondeling examen en 20% individuele opdracht
 • Tweede examenzittijd: 100% mondeling examen


OP-leden