EUROPEES RECHT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Luc DE BEUL
Referentie RGBBRR03A01128
 
Trefwoorden
Europees recht, IWETO-code: s155

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in de invloed van het Europees recht op het Belgisch recht.
 • Vooral kennisname met het Europees materieel recht: een beter inzicht verwerven in de interne markt met het vrije verkeer en het mededingingsrecht, door studie van de verdragteksten en arresten van het Hof van Justitie.
 • Kennisname van de verschillende instellingen van de EG/EU en de besluitvormingsprocedures.
 • Inzicht verwerven in de rechtsbescherming: de verschillende procedures voor het Hof van Justitie en de rol van de nationale rechter in de handhaving van het Europees recht.
 • Leren opzoeken, analyseren en toepassen van wetteksten en rechtspraak.
Doorheen dit alles een kritische belangstelling voor de Europese integratie ontwikkelen.

Leerinhoud
Inleiding, de eigenheid van het Europees recht.

Materieel communautair recht: marktintegratie, het vrij verkeer van goederen, het vrij verkeer van personen: werknemers, vestiging, studenten, het vrij verkeer van diensten, van kapitaal en betalingen, het mededingingsrecht: regels voor ondernemingen en staatssteun.

Institutioneel recht, instellingen: Commissie, Raad, EP, besluitvorming, Hof van Justitie, Rekenkamer, ECB, Economisch en Sociaal Comité, Comité van de Regio's.

Rechtsbescherming: procedures voor het Hof van Justitie, rechtstreekse procedures en prejudiciële procedure, rol van de nationale rechter: directe toepassing en voorrang.

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Internet en e-mail
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de invloed van het Europees recht op het Belgisch recht
 • Kennis van het Europees materieel recht
 • Kennis van de EG/EU - instellingen en de besluitvormingsprocedures
 • Kennis van de rechtsbescherming opgenomen in het Europees recht
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroespgericht:
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Alle mogelijke juridische bronnen efficient opsporen, inventariseren en verzamelen.
 • Effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen. Waar nodig acties ondernemen om verbeteringen te bekomen.
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren


Leermaterialen
Handboek: Kennismaking met de EU en het Europees Gemeenschapsrecht, Erik Dehaese, Uitgeverij De Standaard, Hasselt en arresten van het Hof van Justitie van internet.

Studiekosten
Handboek tegen marktprijs ( raming € 20)
Studiereis Straatsburg € 150 (raming)

Studiebegeleiding
Voor individuele vragen kan de student terecht bij de vaklector.

Onderwijsvormen
 • Hoorcollege
 • Leergesprekken
 • Begeleide oefeningen
 • Presentatie opgezochte rechtspraak...


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 100%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%.
 • Studenten ingeschreven enkel voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden