MARKETINGINFORMATIESYSTEMEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands en Engels
Titularis Alexandra Coppens
Referentie RGBBRM03K01477
 
Trefwoorden
Marketinginformatiesystemen, IWETO-code: s191 - marktstudie, p175 - informatica

Doelstellingen
Integratie van verschillende aspecten van het werk van de marketeer in een onderneming: strategisch denken, informatie verzamelen over afnemers en concurrenten, gebruiken en onderhouden van kennis over de onderneming en haar omgeving. De marketeer is een kenniswerker. De competentie van een marketeer bestaat onder andere uit het systematisch exploiteren van informatiebronnen binnen en buiten de onderneming. Verkoop en communicatie steunen op het analytisch en synthetisch verwerken van die informatie op een systematische wijze, ondersteund door state-of-the-art technologie. Dit opleidingsonderdeel bereidt studenten voor op hun werk als marketing analyst of als assistent van het (marketing)management.

Leerinhoud
 • ICT toepassingen: een aantal ontwikkelingen
 • Strategische marketing-analyses en ICT
 • Strategische marketingplanning en ICT
 • CRM: data, informatiesystemen en analyses
 • ICT -toepassingen ter ondersteuning van uitvoerende marketingactiviteiten
 • ICT - toepassingen ter vervanging van menselijk handelen
 • ICT - toepassingen als elektronisch kanaal
 • Stappenplan voor het ontwikkelen van ICT - toepassingen


Begincompetenties
Basistechnieken van Marktonderzoek.
Inzicht in Strategisch Marketing Management.
Vlot gebruik van een Windows Interface.

Eindcompetenties
Kennis:
Specifiek beroepsgericht:
 • kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • kennis van MIS
 • kennis vakterminologie
Vaardigheden:
Algemeen:
 • het vermogen tot projectmatig werken
 • besluitvaardigheid


Leermaterialen
Handboek "Marketing met ICT" van R. Hummel
Notities van lector

Studiekosten
Handboek: gangbare marktprijs
Kosten van kopies ( max 100, prijs per kopie wordt aan de HG bepaald).
Kosten verbonden aan de opdrachten.

Studiebegeleiding
Groepswerk wordt begeleid tijdens de lestijden waarop geen college wordt gegeven.
Er is mogelijkheid om per e-mail en in of na de les contact op te nemen met de lector.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprekken, groepswerk, zelfstudie.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% permanente evaluatie ( opdrachten)
 • Tweede examenzittijd: Individuele paper over een case.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: individuele paper over een case


OP-leden