INKOOP EN VERKOOPTECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Anne DE GEETER
Referentie RGBBRM03K01476
 
Trefwoorden
Inkoop- en verkooptechnieken, IWETO-code: S191 Marktstudie

Doelstellingen
Verwerven van inkoop- en verkoopvaardigheden
Inzicht verwerven in de inkoopfunctie


Leerinhoud
 1. Non-verbale communicatie
 2. Opbouwen van gespreksstructuren voor inkoop- en verkoopgesprek
 3. Prospecteren/ Relatie - opbouw met bestaande klanten/ offreren
 4. Klantgerichte presentatie
 5. Onderhandelen in zowel een inkoop- als verkoopsituatie
 6. Omgaan met bezwaren
 7. Afsluiten
 8. Nazorg
 9. Inleiding in het inkoopgebeuren


Begincompetenties
Zie cursussen tweede jaar: Distributie en Verkoop en Business-to-business

Eindcompetenties
Kennis

Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakliteratuur op het vlak van Inkoop- en verkooptechnieken.
 • Kennis i.v.m. een non-verbale communicatie.
 • Kennis van de gespreksstructuren voor inkoop- en verkoopgesprekken.
 • Kennis van de prospectie van klanten, mogelijkheden van opbouw van een relatie met de nieuwe en bestaande klanten.
 • Kennis van de middelen om klantgericht te presenteren.
 • Kennis van onderhandelingstechnieken zowel in een inkoop- als verkoopsituatie.
 • Kennis van klachtenbehandeling en nazorg.
 • Kennis van het inkoopgebeuren.
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties i.v.m. in- en verkoop.
 • Kennis van de evoluties i.v.m. inkoop- en verkooptechnieken.
 • Kennis vakterminologie.
Vaardigheden

Algemeen:
 • Denk - en redeneervaardigheid.
 • Het vermogen tot kritische reflectie en efficiënte creativiteit.
 • Het vermogen tot projectmatig werken.
 • Stressbestendigheid.
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht en oplossingsgericht kunnen werken.
 • Praktijkgerichtheid en realistisch inzicht.
 • Zin voor initiatief.
Specifiek beroepsgericht:
 • Zelfstandig - individueel en in groepsverband - opzoeken, selecteren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie.
 • Een inkoop- en verkoopgesprek kunnen voeren.
 • Kunnen onderhandelen, offreren, argumenteren.
 • Leggen van contacten met potentiële en bestaande klanten/leveranciers.
Attitudes

Algemeen:
 • Assertiviteit.
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid verantwoordelijkheid op te nemen.
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klanten en collega's.
 • Contactbereidheid.
 • Kunnen selectief zijn in de beschikbare informatie en waarde toevoegen aan de informatie.
 • Bereidheid om het verkoopplan stap voor stap te verfijnen.


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Syllabus: tegen de gangbare kopieprijs, bepaald door de Hogeschool.
Kosten extra-muros activiteiten: verplaatsingskosten bedrijfsbezoeken en lezingen.
Kosten verbonden aan opdrachten.

Studiebegeleiding
De studenten mogen een individuele consultatie vragen

Onderwijsvormen
College met klassikale oefeningen, lezingen, begeleide oefeningen, rollenspel

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie: 50%, mondeling examen: 50%.
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen: 100 %
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste examenzittijd: mondeling examen: 100%
 • tweede examenzittijd: mondeling examen: 100 %


OP-leden