MARKETINGCOMMUNICATIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Cristel De Cubber
Referentie RGBBRM03K01474
 
Trefwoorden
Marketingcommunicatie , IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
De studenten dienen volledig vertrouwd te worden met het Belgische (en internationale) communicatiebureaulandschap en de mogelijke commerciële functies die zij daarbinnen kunnen vervullen: (jr) account executive, mediaplanner,…
Het kunnen interpreteren van een briefing en op basis daarvan haalbare voorstellen formuleren en beoordelen op het vlak van Sales Promotion activiteiten (zowel naar trade als eindconsumenten). De studenten moeten ook zelf een briefing kunnen opstellen. De studenten op een zelfstandige manier (in team en met coaching) diverse marketingcommunicatievaardigheden laten toepassen.


Leerinhoud
 • De ontwikkeling van een communicatieplan
 • Briefing communicatieopdracht
 • Brand Activation
          - Sales Promotion
          - Fieldmarketing
 • Corporate Communication
 • Trends
 • Communicatiebureaulandschap en de commerciële functies
 • Mediaplanning en mediacentrales
 • Communicatieonderzoek
 • Grafische Wereld : van pre-press tot print
 • Aanvullende Topics op het vlak van juridische en ethische aspecten


Begincompetenties
Marketingstrategie, reclame en marketingcommunicatie (1ste en 2de jaar).
Dit opleidingsonderdeel dient samen met Direct Marketing (keuzeopleidingsonderdeel 3de jaar) gevolgd te worden.

Eindcompetenties
Kennis

Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakliteratuur op het vlak van marketingcommunicatie
 • Kennis i.v.m. een communicatieplan
 • Kennis van het Belgische (en internationale) communicatiebureaulandschap
 • Kennis van de mogelijke commerciële functies die een bachelor marketing daarbinnen kan vervullen
 • Kennis van de middelen van marketingcommunicatie
 • Kennis van communicatieonderzoek
 • Kennis van de grafische wereld
 • Kennis van de juridische aspecten en deontologie i.v.m. marketingcommunicatie
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties i.v.m. marketingcommunicatie
 • Kennis van de evoluties i.v.m. marketingcommunicatie
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden

Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie en efficiënte creativiteit
 • Het vermogen tot projectmatig werken
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht en oplossingsgericht kunnen werken
 • Praktijkgerichtheid en realistisch inzicht
 • Specifiek beroepsgericht:
 • Zelfstandig - individueel en in groepsverband - opzoeken, selecteren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie
 • Een briefing kunnen interpreteren en op basis daarvan haalbare, creatieve en originele voorstellen formuleren op vlak van sales promotion activiteiten (zowel naar trade als eindconsumenten)
 • Zelf een briefing kunnen opstellen
 • Toepassen van de diverse marketingcommunicatievaardigheden
Attitudes

Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid verantwoordelijkheid op te nemen
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klanten en collega's
 • Kunnen selectief zijn in de beschikbare informatie en waarde toevoegen aan de informatie
 • Bereidheid om het communicatieplan stap voor stap te verfijnen


Leermaterialen
Marketingcommunicatie, K. Floor en W. Van Raaij, ISBN 90207 25 571 (reeds aangekocht in het 1ste jaar) + losse kopies (syllabus)

Studiekosten
Syllabus: prijs bepaald door de hogeschool.Kosten verbonden aan bedrijfsbezoeken en lezingen (verplaatsingskosten, handouts,…)

Studiebegeleiding
Coaching van de opdrachten door de vaktitularis.

Onderwijsvormen
Doceren, leergesprek met verwijzing naar de actualiteit, diverse oefeningen, cases en opdrachten in groepsverband (o.a. samen met EPHEC studenten), gastsprekers en bedrijfsbezoeken.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: mondeling examen 50% en permanente evaluatie 50%
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 50 % paper en 50 % mondeling examen
 • Tweede examenzittijd: 100 % mondeling examen


OP-leden