SPAANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Spaans en Nederlands
Titularis Tiny David
Referentie RGBBRM03K01472
 
Trefwoorden
Spaans, IWETO-code: H490 Spaanse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • Lezen van teksten over economische en vakgerichte onderwerpen (transport, logistiek, import…)
 • Uitbreiden van grammaticale kennis en oefenen ervan naar complexere structuren toe.
 • Verwerven vakgerichte woordenschat.
 • De student zijn moet in staat zijn teksten te begrijpen ,dialogen te voeren en boodschappen te schrijven over de vermelde economische onderwerpen (inzicht)
 • Zelfstandigheid en motivatie aankweken via begeleide zelfstudie


Leerinhoud
 • Lezen van vakgerichte artikels en teksten
 • Verwerven van vakgerichte woordenschat via lexicon (marketing) en via de reeds vermelde teksten en artikels.
 • Uitbreiden van de grammatica via oefeningen geënt op de teksten (geïntegreerde aanpak).
 • Conversatieoefeningen 'in pair'.
 • Cases en opdrachten - schriftelijk en mondelinge communicatie


Begincompetenties
De verworven kennis van het 2de jaar dient als uitgangspunt voor deze cursus.
Voor andere studenten : instaptoets

Eindcompetenties
Kennis

Algemeen:
 • Communicatie in het Spaans
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis vakterminologie i.v.m. marketing
 • Schriftelijke en verbale kennis van Spaans
Vaardigheden

Specifiek beroepsgericht:
 • Zich vlot zowel schriftelijk als mondeling uitdrukken in het Spaans
Attitudes

Algemeen:
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid en creativiteit
Algemeen beroepsgericht:
 • Openheid
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid tot contact met klanten, collega's, medewerkers en externen in het Spaans
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klant
 • Assertiviteit, empathie, loyauteit, solidariteit, zin voor samenwerking in contact met de collega's
 • Dienstverlenende ingesteldheid naar klanten en medewerkers
 • Kunnen omgaan met conflicten


Leermaterialen
Syllabus + variabele kopieën

Studiekosten
Prijs syllabus + kopieën tegen gangbare prijs.

Studiebegeleiding
Monitoraat
voorziene data voor studiebegeleiding
feedback na examens
individuele begeleiding door de lector (buiten de les en binnen de begeleide zelfstudie)

Onderwijsvormen
Leergesprek - individuele opdrachten - rollenspellen + conversatieoefenigen steeds met begeleide correctie - Begeleide zelfstudie
Van de student wordt een zeer actieve participatie verwacht.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen 50%
 • Mondeling examen 30%
 • Permanente evaluatie 20%
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
Eerste examenzittijd: 50% schriftelijk examen en 50% mondeling examen
Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %

OP-leden