DUITS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Duits
Titularis Monique DUQUET
Referentie RGBBRM03K01471
 
Trefwoorden
Duits, IWETO-code: H530 Duitse taal en letterkunde

Doelstellingen
Het bereiken van een goede communicatievaardigheid in het Duits, eerst en vooral op het vlak van de gekozen studie-optie.

Leerinhoud
Onderhoud en uitbreiding van de verworven grammatica met oefeningen.
Uitbreiding van woordenschat, dialogen en gesprekselementen.
Beroepsgeoriënteerd gebruik van media: telefoneren, corresponderen, internet.
Verwerking van opleidingsgericht materiaal, waarbij de receptieve en productieve vaardigheden geoefend worden.
Het geven van een korte presentatie.

Begincompetenties
De basis van het eerste en tweede jaar wordt verworven geacht.

Eindcompetenties
Kennis

Algemeen beroepsgericht:
 • Communicatie in het Duits
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis vakterminologie i.v.m. marketing in het Duits
 • Schriftelijke en verbale kennis van Duits
Vaardigheden

Algemeen:
 • Communicatievaardigheid: het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • Elementaire beheersing van het Duits in beroepsgerichte situaties
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis in het Duits
 • Zich correct uitdrukken in het Duits
Specifiek beroepsgericht:
 • Vlotte beheersing van het Duits i.v.m. marketing en beroepsgerichte situaties
Attitudes

Algemeen:
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid en creativiteit
Algemeen beroepsgericht:
 • Openheid
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid tot contact met klanten, collega's, medewerkers en externen in het Duits
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klant
 • Assertiviteit, empathie, loyauteit, solidariteit, zin voor samenwerking in contact met de collega's
 • Dienstverlenende ingesteldheid naar klanten en medewerkers
 • Kunnen omgaan met conflicten


Leermaterialen
Syllabus met oefeningen.

Studiekosten
Syllabus / kopieën tegen gangbare kostprijs.

Studiebegeleiding
U mag uw vaktitularis altijd voor uitleg aanspreken.
U kunt uw vragen altijd via e-mail stellen.
Er zijn tussentijdse toetsen.

Onderwijsvormen
U zult merken dat diverse participatieve onderwijsvormen aan bod komen: werkcollege, begeleide oefening, zelfstudieopdrachten, presentatie.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70% en permanente evaluatie 30%.
Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%.
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
Eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %.

OP-leden