E-MARKETING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Alexandra Coppens
Referentie RGBBRM03A01116
 
Trefwoorden
E- marketing, IWETO-code : s190 - bedrijfsbeleid, S191 - marktstudie

Doelstellingen
De economische omgeving heeft in de tweede helft van de jaren negentig van vorige eeuw een razendsnelle evolutie doorgemaakt.
Door potentiële toename van nieuwe media en nieuwe telecommunicatiemethoden, is de traditionele koppeling aan fysieke dragers van informatiestromen tussen afnemers en leveranciers in vele sectoren opgeheven.
Dit houdt in dat de waardescheppende processen in ondernemingen uit elkaar vallen en in nieuwe configuraties opnieuw worden samengesteld.

De methoden en technieken van het strategisch marketing denken moeten toegepast worden op een wijze die met deze nieuwe verhoudingen rekening houdt.
Het doel van deze cursus is, de nodige competenties verwerven om met succes het hoofd te bieden aan de uitdagingen die dit oplevert.

Leerinhoud
 • Deconstructie van de klassieke waardeketen; vorming van nieuwe waardeketens en nieuwe "business models".
 • relatie e-commerce en e-business;
 • de omgeving van e-commerce;
 • de e-commerce markt;
 • bedrijfsmodellen voor e-commerce;
 • dotcoms;
 • het internet als strategisch tool - intra- en extranet;
 • e-business strategie;
 • supply chain management;
 • e-procurement.


Begincompetenties
Strategisch marketingmanagement, vooral op het vlak van branding, communicatie en distributie.

Eindcompetenties
Kennis

Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de evoluties op het vlak van e-marketing;
 • Kennis van het e-marketinggebeuren;
 • Kennis vakterminologie i.v.m. e-marketing.
Vaardigheden

Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie;
 • Het vermogen tot projectmatig werken.
Attitudes

Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen omgaan met informatie, kunnen selectief zijn in die informatie, doelgerichte of relevante informatie distilleren;
 • Kunnen plannen van de verschillende werkzaamheden in de afwerking van de opdrachten;
 • Praktische gerichtheid;
 • Oog voor details zonder zich daarin te verliezen;
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie;
 • Zin voor structuur.


Leermaterialen
Handboek: E-business en e-commerce: Een managementperspectief. Dave Chaffey

Studiekosten
 • Handboek tegen marktprijs
 • Kopies tegen de prijs bepaald door de hogeschool
 • Kosten verbonden aan opdrachten, lezingen, extra-murosactiviteiten


Studiebegeleiding
Groepswerk wordt begeleid tijdens de lestijden waarop geen college wordt gegeven.
Op individuele vraag van de student wordt verdere uitleg verschaft.

Onderwijsvormen
Leergesprek met verwijzing naar de actualiteit
Colleges, groepstaken en groepsprojecten, cases, gebruik van Internet
Zelfstudie
Eventueel gastspreker

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen : 50%
 • Permanente evaluatie: 50%
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: Schriftelijk examen: 50% en individuele taak: 50%
 • Tweede examenzittijd: Schriftelijk examen: 100 %


OP-leden