DATABASEBEHEER
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nadine Tasseff
Referentie RGBBRM03A01114
 
Trefwoorden
Databasebeheer, IWETO-code: P175 Informatica

Doelstellingen
Met behulp van een databaseprogramma (onderdeel van een Office-pakket) op een deskundige wijze een database kunnen aanmaken en gebruiken.
De student moet de belangrijkste mogelijkheden van een databaseprogramma kennen en moet in staat zijn om via de programmadocumentatie (helpfunctie) zijn kennis verder uit te breiden.
De student moet op een efficiënte manier, binnen een beperkte tijdsduur, een opgegeven hoeveelheid opdrachten kunnen uitvoeren.
De student moet probleemoplossend kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken.

Leerinhoud
 • Basisterminolgie i.v.m. databaseprogramma's
 • Tabellen aanmaken
 • Gegevens invoeren, importeren en exporteren
 • Ontwerpen van query's: selectiequery's (incl. parameterquery's en join-query's) en actiequery's
 • Werken met formulieren (incl. keuzelijsten) en rapporten (incl. groepsrapporten)
Om de invoer van gegevens gemakkelijker en consistent te laten verlopen moeten de studenten geavanceerde formulieren kunnen maken.
Ook het automatiseren van eenvoudige bewerkingen komen aan bod. De geziene leerstof wordt toegepast op casestudies.

Begincompetenties
Kennis van Windows en basisvaardigheden Office-pakket.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen beroepsgericht:
 • Databasebeheer
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van gegevensverwerking en van de aanpassing van gegevens
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Zelfstandig werken
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met data
 • Efficiënt werken met PC, gericht op rendement
 • Inzicht in beroepsgerichte informaticapakketten
 • Creativiteit
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Analytisch en probleemoplossend denken
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van gegevensverwerking en van de aanpassing van gegevens
 • De gepaste informatica-oplossingen gebruiken voor prospectie en beheer van klantgegevens
 • Relevante informatie verwerken, opslaan en gebruiken
 • Zich in beroeps- en/of bedrijfsspecifieke computersoftware kunnen inwerken
 • Opvragen van gegevens via query's
 • Ingeven van gegevens via formulieren
 • Rapportering
 • Databank (relationeel) kunnen opmaken
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Syllabus opgesteld door vaklectoren, te verkrijgen via cursusdienst
Oefeningen op website/netwerk
Elektronische leeromgeving (Claroline)
cd-Rom - cd-RW
Computer met software
De student kan gebruik maken van het computeroefenlokaal

Studiekosten
Syllabus: tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool
Aantal geraamde pagina's: 270

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Leergesprek en werkcollege
Begeleide en individuele oefeningen op computer

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100 % schriftelijk examen met uitvoering op de computer.
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen met uitvoering op de computer.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens: idem reguliere student.
Opmerking: de student moet op een efficiënte manier, binnen de opgegeven tijdsduur, de opgegeven opdrachten uitvoeren.

OP-leden