GRAFISCH DESIGN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Barbara MESTDAGH
Referentie RGBBRM02K01002
 
Trefwoorden
Grafisch Design, IWETO-code: p175 - informatica, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
De student kent de basismogelijkheden van een lay-outprogramma, zodat de student - op een efficiënte en deskundige wijze - een publicatie kan aanmaken, opmaken en afdrukken.
De student werkt gestructureerd, accuraat en probleemoplossend.
Leergierigheid en kritische ingesteldheid zijn noodzakelijk.

Leerinhoud
Grafische richtlijnen en vormgeving
Wat is DTP?
Bediening van het pakket
Stramien
Werken met tekst en tekstopmaak
Illustraties
Tekenen
Kleurgebruik

Begincompetenties
Kennis van het besturingssysteem
Grondige kennis van tekstverwerking

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Grafisch design
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur (o.a. ICT)
 • Efficiënt kunnen werken met de PC
 • Informaticapakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)
Specifiek beroepsgericht:
 • Vlot kunnen werken met DTP-pakket
 • Beroepsspecifieke informaticapakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid tot permanente verming i.v.m. beroepsgerichte softwarepakketten
 • Kwaliteitsbewustzijn en oog voor detail bij het aanmaken, opmaken en afdrukken van een publicatie.


Leermaterialen
Handboek + opslagmedium

Studiekosten
Handboek en opslagmedium tegen marktprijs.

Studiebegeleiding
Student kan met individuele studievragen terecht bij de vaklector.

Onderwijsvormen
College met klassikale oefeningen
Klassikale computerondersteunde oefeningen

Evaluatievorm
EERSTE EXAMENPERIODE:
 • Examen met uitvoering op de computer (de opdrachten binnen de opgegeven tijd correct uitvoeren: 50%
 • Permanente evaluatie: 50%
TWEEDE EXAMENPERIODE
 • Examen met uitvoering op de computer (de opdrachten binnen de opgegeven tijd correct uitvoeren: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste en tweede examenzittijd: 100% examen met uitvoering op computer (de opdrachten binnen de opgegeven tijd correct uitvoeren)


OP-leden