SPAANS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Spaans en Nederlands
Titularis Tiny David
Referentie RGBBRM02K01001
 
Trefwoorden
Spaans, IWETO-code: h490 Spaanse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • Bestendigen en uitbreiden van de basiswoordenschat.
 • Uitbreiden van grammaticale kennis en oefenen ervan.
 • Verwerven van algemeen economische en (occasioneel) vakgerichte woordenschat.
 • De student moet in staat zijn elementaire dialogen te begrijpen en te voeren en eenvoudige boodschappen te schrijven over socio-economische onderwerpen (inzicht).
 • Zelfstandigheid en motivatie aankweken via begeleide zelfstudie.


Leerinhoud
Aanbrengen en oefenen van basiswoordenschat via dialogen en teksten die aansluiten bij het economisch gebeuren.
Verwerven van economisch en (occasioneel) vakgerichte woordenschat via lexicon en de reeds vermelde teksten en dialogen.
Uitbreiden van de grammatica via oefeningen geënt op de teksten (geïntegreerde aanpak).
Conversatieoefeningen 'in pair'

Begincompetenties
De verworven kennis van het 1ste jaar dient als uitgangspunt voor deze cursus.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis vakterminologie
 • Schriftelijke en verbale kennis Spaans
Vaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
 • Vlotte beheersing van de Spaanse taal


Leermaterialen
Handboek 1ste jaar, 2e deel, kopieën en materiaal op Dokeos

Studiekosten
Prijs van handboek +/of kopieën tegen de gangbare prijs

Studiebegeleiding
Individuele begeleiding door de lector

Onderwijsvormen
Leergesprek
Individuele opdrachten
Rollenspellen
Conversatieoefeningen steeds met begeleide correctie
Van de student wordt een zeer actieve participatie verwacht

Evaluatievorm
EERSTE EXAMENPERIODE
 • Schriftelijk examen : 70 %
 • Permanente evaluatie: 30 %
TWEEDE EXAMENPERIODE
 • Schriftelijk examen : 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste en tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden