DUITS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Duits
Titularis Thomas Hamerlijnck
Referentie RGBBRM02K01000
 
Trefwoorden
Duits, IWETO-code: h530 Duitse taal en letterkunde

Doelstellingen
In het tweede jaar marketing consolideert en verruimt u uw actieve en passieve beheersing van het Duits.
U legt de basis voor "later" en voor het werk in het derde jaar.

Leerinhoud
U besteedt veel aandacht aan uitspraak, woord- en zinsvorming, grammatica, woordenschat, schriftelijke en mondelinge communicatiemiddelen.

Begincompetenties
U hebt het kennisniveau van het eerste jaar bereikt.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
  • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
  • Kennis vakterminologie
  • Schriftelijke en verbale kennis van Duits
Vaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
  • Vlotte beheersing van het Duits


Leermaterialen
Syllabus met oefeningen.

Studiekosten
Syllabus/kopieën tegen gangbare kostprijs.

Studiebegeleiding
U mag uw vaktitularis altijd voor uitleg aanspreken.
U kunt uw vragen altijd via e-mail stellen.
Er zijn tussentijdse toetsen.

Onderwijsvormen
U zult merken dat diverse participatieve onderwijsvormen aan bod komen: werkcollege, begeleide oefening, zelfstudieopdrachten.

Evaluatievorm
Eerste examenperiode:
  • 70% schriftelijk examen
  • 30% permanente evaluatie.
Tweede examenperiode:
  • 100% schriftelijk examen.
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen.
  • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen.


OP-leden