FRANS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Frans en Nederlands
Titularis Michel LANOYE
Referentie RGBBRM02A01012
 
Trefwoorden
Frans, IWETO-code: h460 Franse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • Vakgebonden woordenschat kunnen toepassen en accuraat kunnen gebruiken
 • Zich zowel schriftelijk als mondeling professioneel, assertief en correct kunnen uitdrukken en kunnen communiceren in een beroepsgebonden context.


Leerinhoud
 • Spreek- en schrijfvaardigheidoefeningen met betrekking tot het vakgebied marketing in beroepsgebonden situaties.
 • Vakoverschrijdende taalpraktijk.


Begincompetenties
 • eindcompetenties verworven in Frans II
 • communicatieve ingesteldheid


Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht: verder uitdiepen van:
 • Kennis van de vakterminologie i.v.m. marketingaspecten in het Frans
 • Schriftelijke en verbale kennis van Frans in bedrijfsgebonden situaties
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren in het Frans
Specifiek beroesgericht:
 • Vlotte beheersing van het Frans in beroepsgerichte situaties


Leermaterialen
Syllabus (verkrijgbaar via de cursusdienst); video's; Internet.

Studiekosten
syllabus tegen de gangbare fotokopieprijs

Studiebegeleiding
zelfstudiebegeleiding tijdens het academiejaar,
feedback bij permanente evaluatie en examen.

Onderwijsvormen
leergesprek (vraag en antwoord), werkcollege (oefeningen onder de vorm van individueel en groepswerk), video, begeleid zelfstandig leren (BZL), presentatie

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd : 50% permanente evaluatie en 50% schriftelijk examen.
 • Tweede examenzittijd : 50% mondeling examen en 50% schriftelijk examen.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: 50% schriftelijk examen en 50% mondeling examen


OP-leden