DIENSTENMARKETING
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Cristel De Cubber
Referentie RGBBRM02A01010
 
Trefwoorden
Dienstenmarketing, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
De studenten inzicht laten verwerven in de basiselementen van het marketingplanningsproces voor dienstverlenende organisaties.
Studenten laten in team bespreken hoe deze basiselementen concreet worden ingevuld in een door hen gekozen organisatie opererend op de Belgische markt.Leerinhoud
Deel 1: Verkenning van het vakgebied
 • Wat is dienstenmarketing?
 • De omgeving van de dienstverlener
 • Het dienstverleningsconcept en -proces
Deel 2: Strategische issues
 • Marketingstrategie en marketingplannen
 • Consumentengedrag
 • Kwaliteit en kwaliteitsperceptie
 • CRM
 • HRM
Dit telkens toegespitst op de dienstensector

Deel 3: Marketingmix voor diensten
 • Product
 • Plaats
 • Prijs
 • Communicatie
Deel 4: Non-profitmarketing

Begincompetenties
Basiskennis Management/Marketing

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van marketing binnen een dienstverlenende organisatie
 • Kennis van de vakliteratuur op het vlak van dienstverlening
 • Kennis van de evoluties op het gebied van dienstenmarketing
 • Kennis van het dienstverleningsconcept en-proces
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Teamgericht en oplossingsgericht kunnen werken
 • Het oplossingsgericht vermogen tot projectmatig werken
 • Verwerven en zelfstandig verwerken van informatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Klantgericht handelen zoals klachtenbehandeling
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen plannen van de verschillende werkzaamheden bij het bepalen van de marketing binnen een dienstverlenende organisatie
 • Beschikbare informatie kunnen analyseren en interpreteren om een goede marketingmix voor een dienstverlenende organisatie te bepalen.


Leermaterialen
Syllabus en/of handboek

Studiekosten
Syllabus tegen kopieprijs bepaald door de Hogeschool en/of handboek tegen marktprijs.
Kosten verbonden aan eventuele bedrijfsbezoeken, lezingen (verplaatsingskosten, handouts,…) en opdrachten.

Studiebegeleiding
Voor alle vragen kan de student bij de respectievelijke lectoren terecht
Lector coacht het groepswerk

Onderwijsvormen
Hoorcollege
Klassikale bespreking van praktijkcases en oefeningen
Zelfstandig groepswerk
Eventuele bedrijfsbezoeken

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • schriftelijk examen: 60%
 • permanente evaluatie: 40%
Tweede examenzittijd:
 • schriftelijk examen: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: schiftelijk examen 60% en individuele opdracht 40%.
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%.


OP-leden