BUSINESS-TO-BUSINESS
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul DIRKS
Referentie RGBBRM02A01008
 
Trefwoorden
Business to business, IWETO-code: s191 Marktstudie

Doelstellingen
De studenten moeten een duidelijk inzicht verwerven in de specifieke karakteristieken van marketing in een 'business to business' omgeving. Ze moeten industriële marktsegmentatie, 'market targeting' en positionering kunnen toepassen en de instrumenten van de 'business to business' marketing mix kunnen hanteren. Zij moeten vertrouwd raken met de essentiële aspecten van het inkoopbeleid bij de klantondernemingen om te kunnen functioneren als relatiemanager in een bedrijf. Het geheel wordt afgerond met case studies en recente ontwikkelingen als voorbereiding op de praktijk.

Leerinhoud
 1. Business markting
          1.1 Kenmerken
          1.2 Relatie met consumentenmarkting
          1.3 Recente ontwikkelingen: waardecreatie
 2. Het koopgedrag van organisaties
          2.1 Het koopproces
          2.2 Betrokken personen, invloed en motieven
          2.3 Inkoopportfolio (Kraljic-matrix)
          2.4 Make-or-buy beslissingen
          2.5 Inkoop als strategie
 3. Strategie-ontwikkeling
          3.1 Het verzamelen van marktinformatie
          3.2 Marktsegmentatie
          3.3 Market targeting en positionering
 4. Marketingmix in de business-to-business omgeving
          4.1 Het productbeleid
          4.2 Het distributiebeleid
          4.3 Het communicatiebeleid
          4.4 Het prijsbeleid
 5. Relatiemanagement


Begincompetenties
Basiskennis management/marketing

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van marketing in een B2B omgeving
 • Kennis van vakliteratuur op vlak van B2B
 • Kennis van de evoluties op vlak van B2B
 • Kennis van vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken
Specifiek beroepsgericht:
 • De industriële marktsegmentatie, "market targeting" en positionering kunnen toepassen
 • De instrumenten van de B2B marketingmix vlot kunnen hanteren
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Kritisch omgaan met vakliteratuur op vlak van B2B


Leermaterialen
Syllabus of handboek

Studiekosten
Afhankelijk van het gebruikte studiemateriaal:
 • handboek tegen marktprijs of
 • syllabus tegen de gebruikelijke prijs vastgesteld door de hogeschool.
Kosten verbonden aan eventuele lezingen, extra-murosactiviteiten of opdrachten.

Studiebegeleiding
De studenten mogen een individuele consultatie aanvragen.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek, hoorcolleges, eigen inbreng studenten

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere studenten


OP-leden