TOEGEPASTE INFORMATICA
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricius LAUWAERTS
Referentie RGBBRM02A01006
 
Trefwoorden
Toegepaste informatica, Spreadsheettoepassingen, SPSS, IWETO-code: p175 Informatica

Doelstellingen
Dit onderdeel beoogt de studenten vertrouwd te maken met spreadsheets. De nadruk ligt hierbij vooral op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de software in bedrijfseconomische toepassingen. De student moet zelfstandig en accuraat leren werken met spreadsheets in de praktijk van marketeer. Hij moet bijvoorbeeld in staat zijn verkoopprognoses te maken, budgetten op te maken en te beheren, gegevens grafisch voor te stellen, …
De vaardigheden bijgebracht in het opleidingsonderdeel Spreadsheettoepassingen zal de student nodig hebben in opleidingsonderdelen die in het programma voorkomen zoals Marketingstrategie en prijsbeleid, Business-to-Business en persoonlijke verkoop, ...

De studenten vertrouwd te maken met een statistisch verwerkingspakket.

Leerinhoud
Spreadsheettoepassingen

Herhaling van de basistechnieken van een spreadsheet onder Windows, zoals o.a.
 • Gebruiken van formules
 • Opmaken van werkbladen
 • Afdrukken
 • Bereiknamen
 • Elementaire functies (bijvoorbeeld som, gemiddelde, max, min, aantal, aantalarg)
Werken met grafieken

 • Grafieken maken
 • Grafieken opmaken (o.a. gegevensreeksen en -punten, titels, legende, assen, tekstvakken,…)
 • Grafieken aanpassen (o.a. gegevensreeksen toevoegen en verwijderen, grafiektype wijzigen,…)
Beheren van lijsten
 • Opbouwen van lijsten
 • Validatie
 • Sorteren
 • Filteren van lijsten (automatische filters, uitgebreide filters)
 • Databasefuncties
 • Subtotalen
 • Draaitabellen
Verdere uitdieping
 • Uitdieping functies: datum- en tijdfuncties, logische functies, financiële functies, zoekfuncties, nesten van functies
 • Koppelingen
 • Elementaire macro's en hyperlinks
 • Beroepsgerichte oefeningen en cases.
SPSS

Statistisch verwerkingsprogramma: in SPSS een gegevensbestand aanmaken, statistieken berekenen en grafieken maken.

Begincompetenties
 • De courante mogelijkheden van het besturingssysteem zo efficiënt mogelijk kunnen benutten en beschikken over een basis klaviervaardigheid (eindcompetenties na het volgen van het opleidingsonderdeel Communicatieve vaardigheden).
 • Elementaire kennis van de basistechnieken van een spreadsheet is aangewezen. Een diagnostische toets zal het niveau van deze begincompetentie detecteren, zodat er de eerste lesweken gedifferentieerd kan worden en eventuele achterstand bij bepaalde studenten kan worden weggewerkt.
 • Indien de student nog geen elementaire kennis van de basistechnieken van een spreadsheet heeft is het sterk aan te raden de brugcursus ' Introductie Excel' te volgen.


Eindcompetenties
Kennis
Algemeen beroepsgericht:
 • Software voor bedrijfsbeheer:
          - Rekenblad
 • Basiskennis statistiek en grafische voorstellingen
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van rekenbladen, tekstverwerking, email, internet en de mogelijkheden van de programma's in functie van het beroepenveld
 • Kennis gegevensverwerking en aanpassing gegevens
 • Aanmaak en beheer van een gegevensbestand in Excel en in SPSS
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Het efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur (o.a. ICT)
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Efficiënt kunnen werken met de PC
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
Specifiek beroepsgericht:
 • Beroepsspecifieke informaticapakketten toepassen: Excel en SPSS
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Graag met cijfers werken
 • Nauwgezet werken


Leermaterialen
PC met aangepaste software, studenten kunnen buiten de les ook gebruik maken van het computeroefenlokaal.
Syllabus met praktijkgerichte oefeningen, verkrijgbaar via de cursusdienst
Lesbestanden beschikbaar via het intern netwerk, kunnen in de leslokalen gekopieerd worden op cd-rom
Oefeningen op netwerk en elektronische leeromgeving (Dokeos)
CD-ROM, CD-RW

Studiekosten
Syllabus: tegen de gangbare kopieprijs, bepaald door de Hogeschool, geraamd aantal pagina's: 400.
Kostprijs van CD-ROM, CD-RW.

Studiebegeleiding
 • Een diagnostische toets bij aanvang van de cursus zal bepalen op welk niveau de student de elementaire basishandelingen inzake spreadsheets reeds beheerst, zodat er de eerste lesweken gedifferentieerd kan gewerkt worden.
 • Sturen en coachen van de studenten bij het begeleid zelfstandig leren


Onderwijsvormen
 • Via leergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
 • De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid


Evaluatievorm
Eindbeoordeling:
 • Spreadsheettoepassingen: 75%
 • SPSS: 25%
Eerste examenzittijd:
 • 80% examen met uitwerking op computer, binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren
 • 20% permanente evaluatie.
Tweede examenzittijd:
 • 100 % examen met uitwerking op computer - Binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste en tweede examenzittijd: 100 % examen met uitwerking op computer - Binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.


OP-leden