TOEPASSINGEN PORTEFEUILLEBEHEER
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 37.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Francine VANDE GINSTE
Referentie RGBBRF03K01502
 
Trefwoorden
Toepassingen portefeuillebeheer , IWETO: s181

Doelstellingen
 • Op verantwoorde wijze een portefeuille samenstellen en beheren
 • Opvolgen van koersen, bedrijfsresultaten en macro-economische indicatoren en hieruit verantwoorde conclusies trekken
 • Zelfstandig werken en toepassen van de aangeleerde technieken
 • Accuraatheid in de verwerking van de gegevens
 • In team leren werken
 • Flexibiliteit en creativiteit in het opzoeken van de vereiste informatie
 • Probleemoplossend denken
 • Kritisch verwerken van het informatiemateriaal
 • Zin voor levenslang leren aanscherpen


Leerinhoud
 • Principes van portefeuillesamenstelling (strategisch en tactisch) met toepassingen
 • Stockpicking op basis van fundamentele analyse, technische analyse en relatieve performantie met toepassingen
 • Opvolgen, beheren en afdekken van portefeuilles


Begincompetenties
Kennis van de verschillende beleggingsproducten en informatie daaromtrent kunnen opzoeken en interpreteren.
Basiskennis economie

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakliteratuur op financieel vlak
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van de financiële producten, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
 • Weten waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Problemen onderkennen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
Specifiek beroespgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op het vlak van beleggingen
 • De 'best possible choice' voor de klant voorstellen volgens een strikte morele, deontologische en wettelijke code
 • De grote economische sectoren volgen
 • De financiële en economische realiteit via vakliteratuur volgen
 • Marktonderzoek verrichten
 • Relevante informatie verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken
 • De behoeften van cliënteel identificeren en analyseren
 • Een specifiek probleem kunnen herkennen, doordenken, formuleren en tot op het bot oplossen De nodige bronnen kunnen raadplegen voor de oplossing van een probleem
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Creativiteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Flexibiliteit·
 • Resultaatgerichtheid
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren
 • Stressbestendigheid
Specifiek beroespgericht:
 • Zin voor synthese
 • Kunnen omgaan met informatie op economisch en financieel gebied
 • Zin voor volledigheid
 • Zin voor structuur
 • Oog voor details zonder zich erin te verliezen
 • Bereidheid tot permanente bijscholing op beroepsvlak


Leermaterialen
Samenvattende tekst van de lector
Recente artikelen
Jaarverslagen, Financiële informatie uit De Tijd en financiële websites

Studiekosten
Syllabus en teksten aan gangbare kopieprijzen: 10 tot 15 euro

Studiebegeleiding
De student kan terecht bij de vaklector voor individuele vragen.

Onderwijsvormen
Colleges, onderwijsgesprekken en uitvoeren van een praktijkstudie

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% mondeling examen met presentatie van paper
 • Tweede examenzittijd: 100% mondeling examen met presentatie van paper
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens: Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden