VERKOOPMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul DIRKS
Referentie RGBBRF03K01501
 
Trefwoorden
Verkoopmanagement, IWETO: s191

Doelstellingen
De student verwerft inzicht in de marketingomgeving van de financiële dienstensector en van de verzekeringssector en verwerft de vaardigheid om een verkoopgesprek te voeren en succesvol af te sluiten.

Leerinhoud
Koopgedrag van de consument (in het bijzonder voor financiële diensten)
De marketingomgeving van financiële diensten en verzekeringsproducten (inclusief de voor- en nadelen ervan voor de klant)
Organisatie van de verkoop (inclusief verkooptechnieken)

Begincompetenties
Basiskennis management/marketing

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Inzicht in de betekenis van marketing voor de financiële dienstensector
 • Kennis van verkooptechnieken
 • Kennis van communicatie- en presentatietechnieken
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
 • Communicatievaardigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen onderhandelen
 • Teamgericht kunnen werken
 • Kunnen argumenteren
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Zich correct uitdrukken
 • Zelfstandig een rapport kunnen opstellen
 • Werkorganisatie - eigen werk kunnen organiseren
 • Problemen onderkennen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
Specifiek beroepsgericht:
 • Communicatief zijn naar klanten en medewerkers
 • Een verkoopgesprek voeren
 • Relevante informatie verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken
 • De marketingprincipes toepassen op financiële diensten en verzekeringsproducten
 • Termijnen respecteren en afspraken stipt nakomen
 • Bij contacten met klanten en derden een gepaste houding aannemen
 • Via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • Alternatieve scenario's kunnen formuleren
 • Offertes opstellen en controleren
Attitudes
Algemeen:
 • Betrokkenheid
 • Zin voor samenwerking
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Creativiteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Zelfvertrouwen
Algemeen beroepsgericht:
 • Imagobewustzijn
 • Dienstverlenende gerichtheid
 • Coördinatie met anderen
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
 • Flexibiliteit
 • Planmatig werken
 • Assertiviteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Stressbestendigheid
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid tot contact met klanten en medewerkers
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met de klant
 • Assertiviteit, empathie, loyaliteit, solidariteit, zin voor samenwerking in contact met collega's
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Nauwkeurigheid in de vraagstelling
 • Bereidheid om zich in een probleem te verdiepen
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen
 • Kritische zin tegenover eigen conclusies


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Syllabus tegen de kopieprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
De student kan steeds bij de vaklector terecht voor vragen en begeleiding.

Onderwijsvormen
Hoorcollege aangevuld met oefeningen, opdrachten, rollenspel

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70 % en permanente evaluatie 30 %
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • eerste examenzittijd: 30% individuele opdracht en 70% schriftelijk examen
 • tweede examenzittijd: 100 % mondeling examen


OP-leden