KREDIETEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lutgarde LAUREYS
Referentie RGBBRF03A01099
 
Trefwoorden
Kredieten, IWETO: s181

Doelstellingen
De studenten moeten een kredietnegotiatie kunnen voeren m.b.t. het risico, de verschillende kredietvormen en zekerheden, uitgaande van concrete situaties. De student moet hiervoor inzicht verwerven in de verschillende soorten kredieten en waarborgen volgens diverse uitgangssituaties van een bedrijf. Naast kritische ingesteldheid zijn accuraat werken, analytisch inzicht, empathie en discretie vaardigheden en attitudes die hiervoor nodig zijn.

Leerinhoud
 • Onderzoek kredietwaardigheid
 • Het kredietdossier
 • Kredieten op lange en korte termijn voor particulieren en ondernemingen
 • Handtekeningenkrediet
 • Zekerheden
 • Cases


Begincompetenties
Basisbegrippen van financiële analyse, financiële algebra en documenten in de nationale en internationale handel.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de specifieke wetgeving en reglementering op de aangeboden financiële producten
 • Kennis van de financiële en producten, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van technieken van risicobeheer
Vaardigheden
Algemeen:
 • Zelfstandig werken
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het efficiënt opzoeken van informatie
 • Kunnen argumenteren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
Specifiek beroespgericht:
 • Informeren en adviseren van klanten op het vlak van kredieten
 • De behoeften van cliënteel identificeren en analyseren
 • Snel de financiële toestand van een onderneming afleiden uit een jaarrekening
 • Het rendement en de werkelijke kost van een krediet kunnen berekenen
 • De producten vergelijken en adviseren in overeenstemming met de economische situatie van de klant
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Discretie
Specifiek beroepsgericht:
 • Zin voor synthese
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met de klant
 • Zin voor structuur
 • Graag met cijfers omgaan
 • Beslissingsvermogen aan de dag leggen


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Syllabus tegen de gangbare kopieprijs, bepaald door de hogeschool

Studiebegeleiding
De student kan bij de vaklector terecht voor individuele studie problemen.

Onderwijsvormen
College met klassikale oefeningen
Cases
Begeleid zelfstandig leren : begeleiding bij het oplossen van de cases .
Groepswerk

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd:schriftelijk 70% en permanente evaluatie 30%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • eerste examenzittijd : schriftelijk 70% en individuele opdracht 30%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %


OP-leden