BRANDVERZEKERINGEN & INDUSTRIňLE RISICO'S
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stefaan DESENDER
Referentie RGBBRF03A01098
 
Trefwoorden
Brandverzekeringen, industriële risico's en gelijkgestelde risico's, IWETO: s137

Doelstellingen
De cursus maakt deel uit van de specifieke beroepsgerichte vorming. Uitgaande van een theoretische opbouw van de verschillende bestanddelen van de brand- en industriële risicoverzekeringen verkrijgen de studenten het nodige inzicht en door middel van concrete voorbeelden, toepassingen, berekeningen, polisanalyse wordt een praktijkgerichte vorming beoogd.

Leerinhoud
Deel 1 : Brand Eenvoudige Risico's
 • Studie van de verzekerde waarborgen. Vergelijking van de verschillende polissen.
  Waardebepalingen via rooster en andere mogelijke modaliteiten.
 • Schaderegelingstechnieken.
Deel 2 : Industriële Risico's
 • Brand Speciale Risico's
          - Toepassing
          - Studie der waarborgen
 • Brandpreventie + Tarificatie
 • Technische Verzekeringen
          - Toepassingen
          - Waarborgen
 • Bedrijfsschade na industriële verzekeringen
          - De verschillende toepassingen


Begincompetenties
Algemene Verzekeringstechniek en specifiek voor Technische Verzekeringen noties van Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:·
 • Kennis van de specifieke wetgeving en reglementering op de aangeboden verzekeringsproducten
 • Kennis van de verzekeringsproducten, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de technieken van risicobeheer
 • Kennis van de evoluties in de eigen vakgebieden
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep·
 • Weten waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Documenten kunnen analyseren
 • Beroepsgerichte richtlijnen kunnen interpreteren en toepassen
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
Specifiek beroepsgericht:
 • De producten vergelijken en adviseren in overeenstemming met de economische en juridische situatie van de klant
 • De snel evoluerende wetgeving op het terrein van verzekeringen volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit controleren
 • Wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Correct de rechten en plichten van beide partijen in een contract aanduiden
 • De aansprakelijkheden van zowel particulieren als bedrijven kunnen afbakenen
Attitudes
Algemeen:
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Bereidheid tot permanente bijscholing op beroepsvlak
 • Bereidheid om zich in een probleem te verdiepen


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Syllabus tegen de gangbare prijs bepaald door de hogeschool (± 450 blz.).

Studiebegeleiding
De student kan terecht bij de vaklector voor individuele problemen.

Onderwijsvormen
Doceren, marktonderzoek, leergesprekken, praktische oefeningen en case-studies.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: mondeling examen 70 % en permanente evaluatie 30 %
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen 100 %
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: mondeling examen 70 % en individuele opdracht 30%
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen 100 %


OP-leden