BEURS EN BELEGGINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie financie- en verzekeringswezen, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 7
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Francine VANDE GINSTE
Referentie RGBBRF03A01093
 
Trefwoorden
Financiële markten , Beurs en beleggingen, IWETO: s181

Doelstellingen
 • De student moet een inzicht krijgen in de vermogensmarkt
 • Hij moet de gepaste terminologie leren kennen en gebruiken
 • Hij leert de verschillende soorten financiële activa kennen die worden verhandeld op de financiële markten
 • Er wordt de student duidelijk gemaakt wat de functie is van de beurs op de vermogensmarkt
 • Hij leert de wegen kennen om informatie te verzamelen betreffende een materie die voortdurend in evolutie is.
 • Hij leert een kritische houding aannemen tegenover de geboden informatie
 • Hij leert probleemoplossend denken en de theorie toetsen aan de praktijk
 • Door begeleid zelfstandig leren ontwikkelt hij vaardigheden en attitudes zoals zelfstandig werken , zin voor teamwork, accuraat en onder stress werken, flexibiliteit en assertiviteit.


Leerinhoud
 • De vermogensmarkt
 • Vastrentende beleggingen op korte termijn
 • Obligaties en obligatiemarkten
 • Aandelen en aandelenbeurzen
 • Afgeleide producten ( opties, futures,warrants,converteerbare obligaties en reverse convertibles)
 • Vastgoedcertificaten
 • Beleggingsfondsen en trackers


Begincompetenties
Renteberekening en basiskennis economie.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakliteratuur op financieel vlak
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van de financiële producten, hun mogelijkheden en beperkingen
 • Kennis van de vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Informatie analyseren en anomalieën opsporen
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Analytisch en probleemoplossend denken
Specifiek beroepsgericht:
 • De financiële en economische realiteit via vakliteratuur volgen
 • De snel evoluerende wetgeving op het terrein van financiën en verzekeringen, fiscaliteit, recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit controleren
Attitudes
Algemeen:
 • Zin voor samenwerking
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Flexibiliteit
 • Assertiviteit
 • Stressbestendigheid


Leermaterialen
 • Cursustekst van de lector
 • De Tijd
 • Financiële websites
 • Praktijkvoorbeelden
 • Extra muros activiteiten, eventueel gastsprekers


Studiekosten
Cursustekst tegen gangbare kopieprijzen: 10 à 15 euro.

Studiebegeleiding
Voor individuele vragen kunnen de studenten terecht bij de lector.
Er is begeleid zelfstandig leren voorzien.

Onderwijsvormen
Colleges aangevuld met leergesprekken en begeleid zelfstandig leren.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden