ENGELS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie Financie- en verzekeringswezen
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Engels en Nederlands
Titularis Walter COLMAN
Referentie RGBBRF03A01089
 
Trefwoorden
Engels, IWETO: H570 Engelse taal en letterkunde, H360 Vreemde talenonderwijs

Doelstellingen
De studenten worden vertrouwd gemaakt met verzekerings-, bank- en beursterminologie om deze kennis adequaat aan te wenden op het vlak van interne en externe bedrijfscommunicatie.

Leerinhoud
Thematisch georganiseerde cursus, waarin de terminologie van zee- en herverzekering, bank- en beursverrichtingen bestudeerd en ingeoefend wordt.

Begincompetenties
Basiskennis van verzekerings- en financiële terminologie ; voldoende grammaticale correctheid voor vlotte communicatie.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de Engelse taal om zich te bekwamen in de vakliteratuur en voor de communicatie met klanten en medewerkers
Vaardigheden
Algemeen:
 • Elementaire beheersing van de Engelse taal
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie)
 • Zich correct uitdrukken
Specifiek beroepsgericht:
 • Communicatief zijn naar klanten en medewerkers
Attitudes
Algemeen beroepsgericht:
 • Communicatiegerichtheid
 • Assertiviteit
Specifiek beroepsgericht:
 • Contactbereidheid met klanten en medewerkers


Leermaterialen
Syllabus opgesteld door vaklector.

Studiekosten
Tegen gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool (± 114 blz.).

Studiebegeleiding
De progressie van de studenten wordt nauwgezet gevolgd en geregeld mondeling getest.

Onderwijsvormen
 • Leergesprek: de terminologie wordt aangeboden aan de hand van teksten, documenten en case studies.
 • Geïntegreerde spreekvaardigheidsoefeningen:
          - functionele conversaties
          - presentaties over een vakgericht onderwerp naar keuze (individueel of in beperkte groepjes)
 • Begeleid zelfstandig leren: de studenten bereiden items voor en kunnen in geval van problemen de lector raadplegen


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie 30 % + mondeling examen 70%
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd : mondeling examen 70 % individuele opdracht 30 %
 • Tweede examenzittijd : 100 % mondeling examen


OP-leden