FRANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie Financie- en verzekeringswezen
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Frans
Titularis Marianne VAN CAUWENBERGHE
Referentie RGBBRF03A01088
 
Trefwoorden
Frans, IWETO: H460 Franse taal en letterkunde

Doelstellingen
Teksten en artikels i.v.m. het bedrijfsveld kunnen analyseren en de inhoud ervan kunnen weergeven evenals de woordenschat eigen aan deze teksten actief kunnen toepassen en integreren.
Zich zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken in beroepssituaties en bij het zoeken naar werk.
Professioneel en correct kunnen communiceren in bedrijfsgebonden situaties.
Creatief kunnen omgaan met informatiebronnen.

Leerinhoud
Authentieke economisch gerichte teksten en woordenschat rond beroepsgebonden thema's.
Aanvullende grammaticale structuren worden eventueel herhaald.
Communicatie:
 1. Schriftelijk: gericht op sollicitatie
 2. Mondeling: sollicitatiegesprek en gesprek in beroepsgebonden situaties.


Begincompetenties
Beheersing van de basiscompetenties in de Franse taal.
Communicatieve ingesteldheid.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van de vakterminologie
 • Kennis van de Franse taal om zich te bekwamen in de vakliteratuur en voor de communicatie met klanten en medewerkers

  Vaardigheden
Algemeen:
 • Praktische beheersing van de Franse taal
Algemeen beroepsgericht:
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie)
 • Zich correct uitdrukken
Specifiek beroepsgericht:
 • Communicatief zijn naar klanten en medewerkers
Attitudes
Algemeen:·
 • Creativiteit
 • Klantgerichtheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Communicatiegerichtheid
 • Assertiviteit
Specifiek beroepsgericht:
 • Contactbereidheid met klanten en medewerkers


Leermaterialen
Eigen syllabus (verkrijgbaar via de cursusdienst); een goed vertalend woordenboek (F-NL en NL-F) is onmisbaar; gespecialiseerde naslagwerken zijn beschikbaar in de bibliotheek van het departement.

Studiekosten
Syllabus tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Feedback bij examen

Onderwijsvormen
Leergesprek (vraag en antwoord) en werkcollege (oefeningen onder de vorm van individueel en groepswerk); zelfstandig werk: vertalingen voorbereiden, C.V. en eventueel sollicitatiebrief opstellen, sollicitatiegesprek voorbereiden, tekstpresentatie

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 70% en permanente evaluatie 30%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 70% en mondeling examen 30%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen en 30% individuele opdracht
 • Tweede examenzittijd: 70% schriftelijk examen en 30% mondeling examen


OP-leden