TOEGEPASTE INFORMATICA
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie Financie- en verzekeringswezen
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Barbara MESTDAGH
Referentie RGBBRF03A01087
 
Trefwoorden
Toegepaste informatica, Databasebeheer, P175 informatica

Doelstellingen
Databaseprogramma
Met behulp van een databaseprogramma (onderdeel van een Officepakket) op een deskundige wijze een database kunnen aanmaken en gebruiken.
De student moet de belangrijkste mogelijkheden van een databaseprogramma kennen en moet in staat zijn om via de programmadocumentatie (helpfunctie) zijn kennis verder uit te breiden.
De student moet op een efficiënte manier, binnen een beperkte tijdsduur, een opgegeven hoeveelheid opdrachten kunnen uitvoeren.
De student moet probleemoplossend kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken.

Beheerspakket voor verzekeringsmakelaars
De belangrijkste functionaliteiten van een beheerspakket voor verzekeringsmakelaars kennen.

Leerinhoud
Databaseprogramma:
 • Basisterminologie i.v.m. databaseprogramma's
 • Tabellen aanmaken.
 • Gegevens invoeren, importeren en exporteren.
 • Ontwerpen van query's: selectiequery's (incl. parameter query's en join-query's) en actiequery's.
 • Werken met formulieren (incl. keuzelijsten) en rapporten (incl. groepsrapporten)
Oefeningen en cases.

Beheerspakket voor verzekeringsmakelaars
Demonstratie van een beheerspakket voor verzekeringsmakelaars.

Begincompetenties
De courante mogelijkheden van het besturingssysteem zo efficiënt mogelijk kunnen benutten en beschikken over een basis klaviervaardigheid.

Eindcompetenties
Kennis:
Algmeen beroepsgericht:
 • Databasebeheer
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van gegevensverwerking en van de aanpassing van gegevens
Vaardigheden:
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Zelfstandig werken
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met data
 • Efficiënt werken met PC, gericht op rendement
 • Inzicht in beroepsgerichte informaticapakketten
 • Creativiteit
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Analytisch en probleemoplossend denken
Specifiek beroepsgericht:
 • De gepaste informatica-oplossingen gebruiken voor prospectie en beheer van klantgegevens
 • Relevante informatie verwerken, opslaan en gebruiken
 • Zich in beroeps- en/of bedrijfsspecifieke computersoftware kunnen inwerken
 • Opvragen van gegevens via query's
 • Ingeven van gegevens via formulieren
 • Rapportering
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Databank (relationeel) kunnen opmaken
Attitudes:
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Syllabus verkrijgbaar op de cursusdienst
Oefeningen op netwerk.
Elektronische leeromgeving Cd-rom en CDRW
Computer met de software
De student kan gebruik maken van het computeroefenlokaal

Studiekosten
Syllabus: tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de Hogeschool.
Aantal geraamde pagina's: 250

Studiebegeleiding
De lectoren zijn bereikbaar voor vragen op hun emailadres.

Onderwijsvormen
Via leergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen met uitvoering op de computer.
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen met uitvoering op de computer.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens: Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student.
Opmerking: de student moet op een efficiënte manier, binnen de opgegeven tijdsduur, de opgegeven opdrachten uitvoeren.

OP-leden