SPAANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Spaans en Nederlands
Titularis Michel MALENGREAUX
Referentie RGBBRE03K00004
 
Trefwoorden
Spaans, IWETO-code: h490 Spaanse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • Lezen van teksten over economische en vakgerichte onderwerpen (transport, logistiek, import…).
 • Uitbreiden van grammaticale kennis en oefenen ervan naar complexere structuren toe.
 • Verwerven vakgerichte woordenschat.
 • De student zijn moet in staat zijn teksten te begrijpen, dialogen te voeren en boodschappen te schrijven over de vermelde economische onderwerpen (inzicht).
 • Zelfstandigheid en motivatie aankweken via begeleid zelfstandig leren.


Leerinhoud
 • Lezen van vakgerichte artikels en teksten.
 • Verwerven van vakgerichte woordenschat via lexicon (expeditie - logistiek - transport) en via de reeds vermelde teksten en artikels.
 • Uitbreiden van de grammatica via oefeningen geënt op de teksten (geïntegreerde aanpak).
 • Conversatieoefeningen 'in pair'.
 • Cases en opdrachten - schriftelijk en mondelinge communicatie.


Begincompetenties
De verworven kennis van het 2de jaar dient als uitgangspunt voor deze cursus.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie in het Spaans
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakterminologie in het Spaans i.v.m. expeditie, distributie en transport
 • Schriftelijke en mondelinge kennis Spaans in beroepsgerichte situaties
Vaardigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Schriftelijke zakelijke communicatie in het Spaans
 • Zich correct uitdrukken in het Spaans
 • Correcte telefonische communicatie in het Spaans
Specifiek beroepsgericht:
 • zich vlot zowel schriftelijk als mondeling uitdrukken in het Spaans in beroepsgerichte situaties
Attitudes
Algemeen beroepsgericht:
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen


Leermaterialen
Syllabus + variabele kopieën

Studiekosten
Prijs syllabus + kopieën tegen gangbare prijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
 • feedback na examens
 • individuele begeleiding door de lector (buiten de les en binnen het begeleid zelfstandig leren)


Onderwijsvormen
Leergesprek - individuele opdrachten - rollenspellen + conversatieoefenigen steeds met begeleide correctie - Begeleid zelfstandig leren.
Van de student wordt een zeer actieve participatie verwacht.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen 70%
 • Mondeling examen 30%
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen 70%
 • Mondeling examen 30%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste en tweede examenzittijd: schriftelijk examen 70% en mondeling examen 30%


OP-leden