DUITS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Duits
Titularis Gerda VANHAELEWIJCK
Referentie RGBBRE03K00003
 
Trefwoorden
Duits, IWETO-code: h530 Duitse taal en letterkunde

Doelstellingen
In de loop van het derde studiejaar van de optie Expeditie, Distributie en Transport moeten de studenten zich vlot kunnen uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling.
Naast een parate kennis van de dagelijkse omgangstaal moeten zij de algemene terminologie van het goederenvervoer kennen en zelfstandig vakliteratuur kunnen doornemen.

Leerinhoud
1. Cursus Duits voor expediteurs (thematische structuur)

1.1. De cursus werd opgebouwd rond enkele thema's

        1.1.1. Landen, hoofdsteden, talen, inwoners
        1.1.2. De Europese Unie
        1.1.3. De Duitstalige landen
        1.1.4. Het goederenvervoer
        1.1.5. Het wegvervoer
        1.1.6. Spoorwegverover
        1.1.7. De zeevaart, de binnenvaart
        1.1.8. Het luchtvervoer
        1.1.9. Het gecombineerd vervoer
        1.1.10. De verpakking
        1.1.11. Transportbeurzen

1.2. Spraakkunst
 • Elementaire grammaticaregels die nodig zijn om zich correct uit te drukken
 • Herhalingsoefeningen op de leerstof uit het 1ste en 2de studiejaar.
 • Aan de transportwereld aangepaste oefeningen over de leerstof van het tweede studiejaar i.v.m. de trappen van vergelijking, het gesubstantiveerde adjectief, het zwakke substantief.
1.3. Communicatieve Functies
 • Telefoneren: geijkte uidrukkingen en voorbeelden van telefoongesprekken uit de praktijk
2. Een lijst met begrippen i.v.m. het goederenvervoer wordt voor zelfstudie ter beschikking gesteld.

Begincompetenties
De cursus van Duits II wordt verworven geacht..

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie in het Duits
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de vakterminologie in het Duits i.v.m. expeditie, distributie en transport
 • Schriftelijke en mondelinge kennis Duits in beroepsgerichte situaties
Vaardigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Schriftelijk rapporteren in het Duits
 • Zich correct uitdrukken in het Duits
 • Correcte telefonische communicatie in het Duits
Specifiek beroepsgericht:
 • zich vlot zowel schriftelijk als mondeling uitdrukken in het Duits in beroepsgerichte situaties
Attitudes
Algemeen beroepsgericht:
 • Communicatiegerichtheid
 • Luisterbereidheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen


Leermaterialen
Door de lector samengesteld lesmateriaal (± 80 blz.)

Studiekosten
Fotocopies tegen de gangbare kostprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren.

Onderwijsvormen
De lessen bestaan vooral uit leergesprekken en oefeningen.
Er wordt gestreefd naar een intensieve interactie tussen lector en studenten.
Zelfstandig werk wordt aangemoedigd.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • schriftelijk examen 80%
 • mondeling examen 20%
Tweede examenzittijd:
 • schriftelijk examen 80%
 • mondeling examen 20%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: idem reguliere student
 • Tweede examenizttijd: idem reguliere student


OP-leden