BEROEPSGERICHTE TAALTRAINING ENGELS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Engels en Nederlands
Titularis Walter COLMAN
Referentie RGBBRE03A01072
 
Trefwoorden
Engels, IWETO-code: h360 Vreemde talenonderwijs en h570 Engelse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • De student dient vertrouwd te zijn met de communicatiesituaties en het taalgebruik van de internationale handel en de logistiek van het goederenvervoer.
 • De student kan de elementaire Engelse terminologie van de vervoerssector mondeling en schriftelijk, zowel receptief als productief hanteren.
 • De student kan zich vlot en voldoende correct in het Engels uitdrukken in beroepsgebonden situaties, mondeling en schriftelijk.


Leerinhoud
 • Terminologie van de logistiek van de verschillende vervoerswijzen en de douaneprocedures.
 • Conversatieoefeningen m.b.t. het expeditiegebeuren.
 • Functionele telefoongesprekken i.v.m. verpakking, verzending en levering van goederen.
 • Korte brieven en faxberichten i.v.m. transacties van goederenvervoer en distributie.


Begincompetenties


Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie in het Engels
Specifiek beroepsgericht:
 • Schriftelijke en mondelinge kennis Engels in beroepsgerichte situaties.
Vaardigheden
Algemeen:
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie)
 • Schriftelijk rapporteren in het Engels
 • Correcte telefonische communicatie in het Engels
Specifiek beroepsgericht:
 • Onderhandelen met transporteurs, tussenpersonen en leveranciers in het Engels
 • Communicatief zijn naar interne en externe klanten in het Engels
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van transport en logistiek in het Engels
 • Zich vlot zowel schriftelijk als mondeling uitdrukken in het Engels
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid tot contact in het Engels met klanten en medewerkers
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klant
 • Kunnen omgaan met conflicten


Leermaterialen
Syllabus opgesteld door vaklector.

Studiekosten
Tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool

Studiebegeleiding
De progressie van de studenten wordt nauwgezet gevolgd en individuele studieproblemen worden, waar nodig, geremedieerd.

Onderwijsvormen
 • De specifieke expeditieterminologie wordt gepresenteerd in teksten, aangevuld met illustraties en schema's, en geconsolideerd door een grote verscheidenheid van oefeningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van constante interactie, zowel tussen lector en studenten als tussen studenten onderling. Eigen formulering staat centraal. De lector beperkt zich tot commentaar of correctie.
 • Spreekvaardigheid: praktische conversaties en telefoongesprekken worden ingeoefend aan de hand van Nederlandse stimuli d.m.v. 'pair work' (begeleid zelfstandig leren)
 • Schrijfopdrachten worden tijdens de les voorbereid door analyse van voorbeelden (begeleid zelfstandig leren). De taken worden besproken.
 • Groepswerk.


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen


OP-leden