BEROEPSGERICHTE TAALTRAINING FRANS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Frans en Nederlands
Titularis Godelieve LAMMENS
Referentie RGBBRE03A01071
 
Trefwoorden
Frans; IWETO-codes: H360 (vreemde talenonderwijs) en H460 (Franse taal- en letterkunde)

Doelstellingen
 1. de schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden ontwikkelen aan de hand van zakelijke correspondentie en telefoongesprekken
 2. de vakgebonden woordenschat uitbreiden
 3. de werking van het Franse taalsysteem verder kunnen toepassen
 4. de taalkennis kunnen toepassen op de inhoud van specifieke transportvakken


Leerinhoud
 1. schriftelijke en mondelinge communicatie (corresponderen en telefoneren) in het Frans
 2. herhaling en uitbreiding lexicon van transporttermen
 3. uitdieping en inoefening van bepaalde grammaticale onderwerpen en taalstructuren (voorbereiding in BZL)
 4. vakoverschrijdende opdracht: project (voorbereiding in BZL)


Begincompetenties
eindcompetenties Beroepsgerichte taaltraining: Frans I

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie in het Frans
Specifiek beroepsgericht:
 • Schriftelijke en mondelinge kennis Frans in beroepsgerichte situaties
 • Kennis van de vakterminologie op logistiek vlak
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot projectmatig werken
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie)
 • Correcte communicatie, zowel schriftelijk als telefonisch, in het Frans
Specifiek beroepsgericht:
 • Onderhandelen met transporteurs, tussenpersonen en leveranciers in het Frans
 • Communicatief zijn naar interne en externe klanten
 • Informeren en adviseren van klanten op vlak van transport en logistiek in het Frans
 • Nationale en internationale verzendingen operationeel en commercieel afwikkelen
 • Zich vlot zowel schriftelijk als mondeling uitdrukken in het Frans
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Bereidheid tot contact met klanten en medewerkers
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klant
 • Kunnen omgaan met conflicten


Leermaterialen
Syllabus + handboek grammatica aangekocht in LM1

Studiekosten
Syllabus tegen de gangbare fotokopieprijs.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten.

Studiebegeleiding
consultatie van de lector: mondeling, via e-mail en Dokeos; feedback bij permanente evaluatie en examen

Onderwijsvormen
begeleid zelfstandig leren, college en hoorcollege, college met klassikale oefeningen, groepswerk, oefeningen (individueel en in groep), project, oefenprogramma (zelfstandig oefenen met gespecialiseerde software), vakoverschrijdende case, zelfstandig werk

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 40% permanente evaluatie + 60 % schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 40% mondeling examen + 60% schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: 40% mondeling examen + 60% schriftelijk examen


OP-leden