TOEGEPASTE INFORMATICA
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis An ROBBERECHT
Referentie RGBBRE03A01056
 
Trefwoorden
Toegepaste informatica, Databasebeheer, Databanken, , IWETO-code: P175-informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten vertrouwd te maken met databases. Met behulp van een databaseprogramma (onderdeel van een Office-pakket) op een deskundige wijze een database kunnen aanmaken en gebruiken.
De student moet de belangrijkste mogelijkheden van een databaseprogramma kennen en moet in staat zijn om via de programmadocumentatie (helpfunctie) zijn kennis verder uit te breiden.
De student moet zelfstandig en op een efficiënte manier, binnen een beperkte tijdsduur, een opgegeven hoeveelheid opdrachten kunnen uitvoeren.De student moet probleemoplossend kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken.
Dit opleidingsonderdeel wordt benut voor de koppeling naar de Office-pakketten Word en Excel.

Leerinhoud
Databaseprogramma:
 • Basisterminologie i.v.m. databaseprogramma's.
 • Tabellen aanmaken, relaties.
 • Gegevens invoeren, koppelingen naar Word en Excel.
 • Ontwerpen van query's: selectiequery's (incl. parameterquery's en join-query's) en actiequery's.
 • Werken met formulieren en rapporten
 • Oefeningen


Begincompetenties
De courante mogelijkheden van het besturingssysteem zo efficiënt mogelijk kunnen benutten en beschikken over een basis klaviervaardigheid.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Bestandsbeheer
Algemeen beroepsgericht:
 • Databasebeheer
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis gegevensverwerking en aanpassing gegevens
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Efficiënt kunnen werken met de PC
 • Informaticapakketten toepassen (de meest recente i.v.m. het beroep)
Specifiek beroepsgericht:
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
 • Beroepsspecifieke informaticapakketten toepassen (de meest recente i.v.m. zijn beroep)


Leermaterialen
Syllabus opgesteld door vaklectoren, te verkrijgen via de cursusdienst.
Oefeningen op netwerk; Elektronische leeromgeving (Dokeos).
Pc met office-software, studenten die niet over een eigen PC beschikken kunnen buiten de les ook gebruik maken van het computerlokaal.

Studiekosten
Syllabus: tegen de gangbare kopieprijs, bepaald door de Hogeschool, geraamd aantal pagina's: 250

Studiebegeleiding
Sturen en coachen van de studenten bij het begeleid zelfstandig leren.
De lectoren zijn bereikbaar voor vragen.

Onderwijsvormen
Via leergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd:100% schriftelijk examen met uitwerking op PC, binnen de opgegeven tijd de gegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.
 • Tweede examenzittijd: 100 % Schriftelijk examen met uitwerking op PC, binnen de opgegeven tijd de gegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: 100 % examen met uitwerking op computer - Binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.


OP-leden