SOCIALE WETGEVING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Myriam DESTERBECK
Referentie RGBBRE03A01055
 
Trefwoorden
Sociale wetgeving, IWETO-code: s143 Sociaal recht

Doelstellingen
 • Studenten wegwijs maken in de zeer snelle evolutie en voortdurende wijzigingen welke deze tak van het recht ondergaat
 • Kennis, inzicht en beroepsgerichte competenties verwerven in de sociale wetgeving
 • Teksten aangaande sociaalrechtelijke onderwerpen nauwkeurig kunnen interpreteren, beperkte juridische adviezen kunnen formuleren, de theorie in eenvoudige praktische casussen kunnen toepassen.
 • Opleiding dient gericht te zijn op levenslang leren


Leerinhoud
 1. Collectieve arbeidsverhoudingen
 2. De arbeidsovereenkomsten o.m.:
  • Proefbeding
  • Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
  • Einde van de arbeidsovereenkomst
  • Interim-arbeid
  • De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid
  • Arbeidsovereenkomsten eigen aan de sector (o.a. havenarbeid)
 3. De arbeidsreglementering
 4. Sociale zekerheid:
  algemene organisatie en overzicht van de verschillende takken


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist, doch de student moet wel over de generieke competenties beschikken waarover iedere student na het volgen van twee jaar hoger onderwijs beschikt.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Basiskennis sociaal recht
Algemeen beroepsgericht:
 • Basiskennis sociaal recht
Vaardigheden
Algemeen:
 • Inzicht verwerven in de sociale wetgeving
 • Denk- en redeneervermogen ontwikkelen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Oplossingsgericht werken
 • Zelfstandig werken
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Verantwoordelijkheidszin


Leermaterialen
Losbladig handboek met vragen en oefeningen.
Het handboek wordt aangevuld met actuele voorbeelden en opgestelde oefeningen.
Het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd.
Praktisch Sociaal Recht: Frans D'Hertefelt en Ludo Laurysens - Uitgeverij De Boeck

Studiekosten
Handboek: ongeveer 15 € + kostprijs kopieën. (prijs per kopie bepaald door de hogeschool)

Studiebegeleiding
Steeds mogelijkheid tot oplossen van individuele studieproblemen met de vaklector.
De lector zorgt voor de begeleiding, af en toe moeten de studenten zelfstandig opzoekingen doen en oefeningen voorbereiden.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met nadruk op interactie tussen lector en studenten
Leergesprekken
Begeleide oefeningen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100 % mondeling examen.
  Theoretische vragen en praktische oefeningen
 • Tweede examenzittijd: 100 % mondeling examen.
  Theoretische vragen en praktische oefeningen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examnzittijd: idem reguliere student.


OP-leden