TRANSPORTMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie expeditie, distributie en transport
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Evelyn NELLISSEN
Referentie RGBBRE03A01053
 
Trefwoorden
Transportmanagement , Iweto code S190 : bedrijfsbeleid

Doelstellingen
Het doel van deze cursus is de student kennis te laten maken met de typische kostprijs- (boekhoudkundige) aspecten van een transportonderneming. Wie in een transportbedrijf of in een logistieke afdeling van een onderneming vervoerbeslissingen moet nemen, moet rekening houden met het kostenplaatje van de beslissing. De studenten moeten in staat zijn, om na het volgen van dit opleidingsonderdeel, antwoorden te formuleren op volgende vragen: Hoe moet men in een transportonderneming de kosten verwerken? Hoe wordt de ritkostprijs berekend?

Leerinhoud
De cursus sluit aan bij de opleiding in het eerste jaar (algemeen boekhouden) en het tweede jaar (transportmanagement). De cursus behandelt de kostprijsberekening. Hier worden eerst de kostensoorten met de mogelijke verdeelsleutels besproken, daarna de kostprijsstructuur om zo te komen tot de berekening van de ritkostprijs en de gemiddelde kostprijs.

Begincompetenties
De student heeft basisinzicht in de resultatenrekening (specifiek kosten).

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van transportmanagement
 • Kennis van de vakliteratuur
 • Kennis van de evoluties in eigen vakgebied
Vaardigheden
Algemeen:
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Opvolgen van de evolutie in de vakgebieden en bedrijfstakken waarin men actief is en in het economisch leven in het algemeen
 • Problemen onderkennen
 • Analytisch en probleemoplossend denken
Specifiek beroepsgericht:
 • De logistieke, transportgebonden, realiteit via vakliteratuur volgen
 • Alle mogelijke bronnen die logistieke, transportgebonden, juridische fiscale, sociale, economische gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
 • Beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren
 • De aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen
 • Nationale en internationale verzendingen operationeel en commercieel afwikkelen
Attitudes
Algemeen:
 • Klantgerichtheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Oog voor kwaliteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Resultaatgerichtheid
 • Planmatig werken
Specifiek beroepsgericht:
 • Planmatig en doelgericht werken
 • Dienstverlenende ingesteldheid naar klanten en medewerkers
 • Kunnen selectief zijn in die informatie
 • Zin voor volledigheid
 • Praktische gerichtheid
 • Doelgerichte of relevante informatie distilleren
 • Opvolging van de transportwetgeving
 • Bijhouden vakliteratuur
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
Syllabus: tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool, met oefeningenreeksen.

Studiekosten
De gemiddelde prijs per blad die in het departement gebruikelijk is.

Studiebegeleiding
De titularis is beschikbaar voor de vragen en studieproblemen tijdens de lesweken.

Onderwijsvormen
Het WITI-principe (weten, inzien, toepassen en integreren) vormt de basis.
Er wordt praktijkgericht gewerkt d.m.v. leergesprekken aangevuld met oefeningen.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen en 30% permanente evaluatie
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen en 30% individuele opdracht
  Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden