SOCIALE WETGEVING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit, studieomvangvermindering
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Myriam DESTERBECK
Referentie RGBBRA03A01059
 
Trefwoorden
Sociale wetgeving, IWETO-code: s143 Sociaal recht

Doelstellingen
Kennis en inzicht en beroepsgerichte competenties verwerven in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
Sociaalrechtelijke teksten kunnen interpreteren, beperkte juridische adviezen kunnen formuleren.
De sociale wetgeving in eenvoudige praktische casussen kunnen toepassen.

Leerinhoud
Inleiding
Collectief arbeidsrecht
Individueel arbeidsrecht: de arbeidsovereenkomsten:
 • afsluiten van de arbeidsovereenkomst (kenmerken, soorten);
 • uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • schorsing van de arbeidsovereenkomst;
 • einde van de arbeidsovereenkomst
Arbeidsreglementering
Sociaal zekerheidsrecht (organisatie, overzicht van de verschillende takken)

Begincompetenties
Geen specifieke begincompetentie vereist.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de bronnen die juridische en sociale gegevens bevatten
 • Kennis van het sociaal recht (zie leerinhoud)
 • Kennis van de vakliteratuur op sociaal vlak
 • Basiskennis van de evoluties in het sociaal recht
 • Kennis van documenten uit de sociale wetgeving
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen:
 • Bronnen raadplegen
 • Denk- en redeneervaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Zich correct uitdrukken
 • De aangeboden informatie begrijpen en distileren in functie van de gestelde problemen
Specifiek beroepsgericht:
 • De snel evoluerende wetgeving op terrein van sociaal recht volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
 • Eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie
 • Bronnen die sociale gegevens bevatten effectief en efficient kunnen gebruiken
 • De basisprincipes van sociale wetgeving beheersen
 • Loonberekening
Attitudes
Algemeen:
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Leergierigheid
Specifiek beroepsgericht:·
 • Precisie en nauwkeurigheid


Leermaterialen
Praktisch Sociaal Recht, F. D'Hertefelt en L. Laurysen, uitg. De Boeck
Het handboek wordt aangevuld met actuele voorbeelden en oefeningen

Studiekosten
€ 25 - handboek tegen marktprijs.
Kopies tegen de kostprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen steeds met de lector besproken worden

Onderwijsvormen
Hoorcollege
Leergesprekken
Oefeningen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% mondeling examen
 • Tweede examenzittijd: 100% mondeling examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: 100% mondeling examen


OP-leden