BEURS EN BELEGGINGEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Onbekend
Referentie RGBBRA02K00003
 
Trefwoorden
Beurs en beleggingen, IWETO-code: s181 Financiële wetenschappen

Doelstellingen
Kennis:
 • Student wordt kennis en inzicht bijgebracht in de verschillende beleggingsproducten en de markten waarop ze verhandeld worden.
 • Student wordt vertrouwd gemaakt met de gangbare financiële terminologie.
 • Student moet de verschillende beleggingsinstrumenten kunnen beoordelen en vergelijken: hij leert het rendement berekenen, de risico's inschatten en de verhandelbaarheid nagaan.
 • Student moet koersevoluties kunnen opvolgen: hiertoe leert hij financiële informatie opzoeken en interpreteren.
Vaardigheden en attitudes:
 • Student leert probleemoplossend denken en toetst daarbij de theorie aan de praktijk.
 • Student leert een kritische houding aannemen tegenover de geboden financiële informatie.


Leerinhoud
 • Beleggingscriteria: return, risico, liquiditeit, kosten en fiscaliteit
 • Cashproducten
 • Obligaties en obligatiemarkten
 • Aandelen en aandelenbeurzen
 • Afgeleide producten (opties, warrants)
 • Beleggingsfondsen
 • Enkele principes van portefeuillesamenstelling


Begincompetenties
Enkelvoudige en samengestelde intrestberekening.
Basiskennis van economie.

Eindcompetenties
Kennis
 • Kennis van de verschillende beleggingsproducten en de financiële markten
 • kennis vakterminologie i.v.m. de beurs en beleggingen
 • Opvolging van koersevoluties
Vaardigheden
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het verwerven en verwerken van informatie
 • Het beoordelen van de verschillende beleggingsinstrumenten
 • Informatie analyseren en anomalieën opsporen
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Logisch denken
 • De financiële economische realiteit via vakliteratuur volgen
 • Financiële informatie opzoeken en interpreteren
Attitudes
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Kritische houding aannemen tegenover de beschikbare financiële informatie


Leermaterialen
 • Cursustekst
 • De Tijd, financiële websites, publicaties van financiële instellingen
 • Internet (financiële websites)


Studiekosten
Kosten cursus, praktijkdocumenten en praktijkaanvullingen.
Ongeveer 5 €

Studiebegeleiding
Lector is beschikbaar voor de individuele vragen van de studenten.

Onderwijsvormen
Hoorcollege, aangevuld met leergesprekken en praktijkoefeningen.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden