KREDIETEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Onbekend
Referentie RGBBRA02K00002
 
Trefwoorden
Kredieten, IWETO-code: s190 Bedrijfsbeleid en s181 Financiële wetenschappen

Doelstellingen
De student moet als toekomstig accountant op de hoogte zijn van de manier waarop een kredietaanvraag door de bank wordt behandeld. Hij moet hiervoor inzicht verwerven in de courant gebruikte kredietvormen, wat de voor- en nadelen zijn en welke kosten eraan verbonden zijn.Zo moet hij later in staat zijn de meest geschikte kredietvorm te kiezen voor een specifieke kredietbehoefte en advies kunnen geven aan zijn cliënten. Naast kritische ingesteldheid zijn accuraat werken, analytisch inzicht, empathie en discretie, vaardigheden en attitudes die hiervoor nodig zijn.

Leerinhoud
 • Onderzoek kredietwaardigheid en risico-analyse
 • Het kredietdossier
 • Kredieten op lange en korte termijn voor particulieren en ondernemingen
 • Zekerheden tot waarborgen van de kredieten
 • Het geheel wordt afgerond met case-studies, als voorbereiding op de praktijk.


Begincompetenties
Basisbegrippen van handelsdocumenten.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van courant gebruikte kredietvormen
 • Kennis van zekerheden tot waarborgen van de kredieten
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
Algemeen beroepsgericht:
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Documenten kunnen analyseren
 • Informatie analyseren en anomalieën opsporen
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Analytisch en probleemoplossend denken
Specifiek beroepsgericht:
 • De meest geschikte kredietvorm kunnen kiezen
 • De financiële en economische realiteit via vakliteratuur volgen
 • Kunnen negotiëren over een optimale zekerheid voor een specifieke kredietbehoefte
 • Advies kunnen formuleren m.b.t. een specifieke kredietbehoefte
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Dienstverlenende gerichtheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Waakzaamheid tov de vertrouwelijkheid
 • Commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn in contact met klant
 • Bereidheid om zelf advies in te winnen


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Prijs per kopie bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Individuele problemen kunnen besproken worden met de lector.

Onderwijsvormen
 • Hoorcolleges
 • Onderwijsleergesprek
 • Cases: didactisch groepswerk


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen en 30% permanente evaluatie, groepsopdracht
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: idem reguliere student


OP-leden